Fastigheter

SBB köper två samhällsfastigheter

Ilija Batljans Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB förvärvar samhälls- och bostadsfastigheter i Stockholm, Oskarshamn och Avesta.

Publicerad 2018-07-05

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB förvärvar genom bolag två samhällsfastigheter, med äldreboende och utbildning, samt 35 bostadsfastigheter för ett totalt fastighetsvärde om cirka 730 miljoner kronor, enligt ett pressmeddelande.

Samhällsfastigheternas uthyrbara area uppgår till cirka 12.000 kvadratmeter med hyresintäkter om cirka 18,5 miljoner kronor. Samhällsfastigheterna är fullt uthyrda med en genomsnittlig återstående hyreslängd om 6,5 år. Bostadsfastigheternas uthyrbara area uppgår till cirka 63.700 kvadratmeter med hyresintäkter om cirka 57,5 miljoner kronor. Totalt adderar SBB drygt 900 bostäder till sin fastighetsportfölj genom förvärven.

Största hyresgäst är Stockholms Stad som svarar för 17  procent av de totala hyresintäkterna, enligt pressmeddelandet.

- Med detta förvärv stärker vi vår position som det ledande fastighetsbolaget i Norden inom segmenten samhällsfastigheter och bostäder. Med förvärvet fortsätter SBB att växa i Stockholmsregionen och på våra starka bostadsmarknader Oskarshamn och Dalarna, säger Ilija Batljan, vd och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

Säljare av fastigheterna är Savana och Langold Properties.

Förvärvet finansieras genom eget kapital och banklån.

Platsannonser