Annons

Annons

SBB hyllas och bötfälls

Ilija Batljans SBB har utsetts till Årets fastighetsbolag på Fastighetsgalan. Samtidigt fälls bolaget av Stockholmsbörsens disciplinnämnd och får böta två årsavgifter för att ha brutit mot regelverket för Nasdaq First North.

Vid Fastighetsgalan som arrangerades av World in Property i går onsdag i Stockholm fick Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, SBB, priset som Årets fastighetsbolag.

Årets fastighetsbolag är ett rikstäckande pris som delas ut till ett bolag som enligt juryn har stått för en osedvanligt stark utveckling inom sitt område under det gångna året. SBB tävlade om priset i konkurrens med Fabege och Klövern som också hade röstats fram som de nominerade för 2017 års pris.

I dag torsdag kom en nyhet som inte var lika glädjande för bolaget. Nu meddelar disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm att de har funnit att SBB har brutit mot regelverket för Nasdaq First North. SBB får som en konsekvens av detta böta två årsavgifter, ett belopp som uppgår till 784 592 kronor.

Annons

Annons

Enligt Disciplinnämnden har SBB agerat felaktigt i samband med hanteringen av ett budpliktsbud till aktieägarna i Högkullen. SBB har av Aktiemarknadsnämnden konstaterats ha brutit mot budpliktsreglerna samt mot god sed på aktiemarknaden genom att inte ha satt sig in i innebörden av takeover-regleringen.

Vidare har disciplinnämnden gjort bedömningen att SBB brustit i sin informationsgivning i två pressmeddelanden rörande en planerad stamaktieemission samt att tidplanen för budpliktsbudet till aktieägarna i Högkullen förskjutits.

Av disciplinnämndens beslut framgår att SBB har vidgått överträdelser av regelverket men ansett att det inte finns skäl för disciplinnämnden att ålägga bolaget en påföljd.

“Anledningen till att bolaget inte följde budpliktsreglerna var att man trodde att preferensaktier inte omfattades av reglerna. SBB:s förvärv av stamaktierna i Högkullen och det offentliga erbjudandet föranledde ingen skada för investerarna. I efterhand kan konstateras att hanteringen av budpliktsbudet varit bristfälligt och att bolaget inte har agerat i enlighet med gällande regelverk. Bristen orsakades av felaktig rådgivning från bolagets dåvarande legala ombud.

Bolaget agerade med en ambition att uppfylla gällande regelverk. Bolaget har alltid värnat om aktieägarkollektivets bästa utan att styras av eget intresse. Bolagets styrelse ser allvarligt på att hanteringen av budpliktsbudet har kommit att kritiseras av både Aktiemarknadsnämnden och Börsen. Rutiner för att förhindra liknande förseelser har därför prioriterats högt. I sammanhanget kan emellertid understrykas att varken budmottagarna eller aktieägarkollektivet har riktat kritik mot bolaget.”

Disciplinnämnden skriver i beslutet att de sammanfattningsvis ser allvarlig på överträdelserna även efter att bolaget vidtagit åtgärder för att förbättra informationsgivningen, och utdömer därför ett vite på två årsavgifter, motsvarande 784 592 kronor.

“Bolaget har framhållit att det efter de aktuella händelserna har lagt ner resurser och arbete på att förbättra bland annat kunskap och informationsgivning. De legala rådgivarna har bytts ut och en ny finanschef med lång erfarenhet från både nationell och internationell finansmarknad har anställts. Disciplinnämnden ser naturligtvis positivt på detta. Bolagets agerande i samband med budpliktsbudet är emellertid så pass allvarligt att en vitespåföljd är påkallad. Nämnden bestämmer påföljden till ett vite motsvarande två årsavgifter."

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons