Fastigheter

SBB har tagit in 700 miljoner kronor i emission

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB genomfor nu en emission av ett hybridobligationslån med en ram om upp till 1 miljard kronor. Än så länge har 700 miljoner kronor emitterats.

Publicerad 2017-10-23

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB offentliggjorde redan den 22 och den 29 september 2017 en emission av ett hybridobligationslån med en evig löptid och med en ram om upp till 1 miljard kronor. Per dagens datum har 700 miljoner kronor emitterats, enligt ett pressmeddelande.

Hybridobligationen avses inom kort bli noterad vid Nasdaq Stockholm.

Enligt prospektet som offentliggörs i dag sker emissionen till en rörlig kupongränta om STIBOR 3m + 7,0 procent marginal fram till första inlösendagen. Enligt tidigare pressmeddelande infaller detta datum 5,5 år efter emissionsdagen. 

Nordic Trustee & Agency är agent vid emissionen.

Enligt prospektet räknar SBB med att den totala kostnaden för noteringen uppgår till 200.000 kronor.

Platsannonser