Annons

Annons

“SBAB:s starkaste år någonsin”

Utlåningen ökade med 13,2 procent och uppgick till 355 miljarder kronor. Samtidigt ökade rörelseresultat till 2,23 miljarder kronor, visar den statliga bostadsbankens bokslut. “2017 blev sammantaget SBAB:s starkaste år någonsin”, kommenterar vd:n Klas Danielsson.

Den totala utlåningen i SBAB ökade under 2017 med 13,2 procent till totalt 335 miljarder kronor, jämfört med 296 miljarder kronor under 2016.

Den totala inlåningen ökade under året med 15,6 procent till totalt 112 miljarder kronor.

Räntenettot ökade till 3,15 miljarder kronor från 2,83 miljarder kronor årets dessförinnan.

Annons

Annons

Kostnaderna ökade till 959 miljoner kronor, jämfört med 889 miljoner kronor.

Rörelseresultatet ökade till 2,23 miljarder kronor, jämfört med 2,01 miljarder kronor.

Avkastningen på eget kapital ökade till 12,5 procent, jämfört med 12,3 procent.

Kärnprimärkapitalrelationen vid årets utgång uppgick till 32,2 procent, lika mycket som året dessförinnan.
.
SBAB:s andel av nettotillväxten på bolånemarknaden var under året 18 procent, vilket medförde att bankens marknadsandel ökade till 7,96 procent, vilket kan jämföras med 7,23 procent under 2016.

“2017 blev sammantaget SBAB:s starkaste år någonsin. Nöjda kunder visar SKI, en bra arbetsplats visar certifieringen från Great Place to Work, höga affärsvolymer tack vare stark tillväxt inom både utlåning och inlåning samt ett mycket starkt resultat”, skriver Klas Danielsson i sin vd-kommentar till rapporten och fortsätter:

“Vi går in i 2018 starkare än någonsin och fulla av tillförsikt. De senaste månadernas oro på bostadsmarknaden ändrar inte vår framtidstro. Vi ser stora möjligheter att fortsätta växa och ta marknadsandelar från våra konkurrenter både inom utlåning och inlåning. Det ska vi göra genom att fortsätta utveckla vårt kunderbjudande med nytänkande, digitalisering och hållbarhet i fokus.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons