Bank

SBAB: "Bostadsmarknaden har visat en häpnadsväckande styrka"

Resultatmässigt blev det tredje kvartalet ett starkt kvartal för SBAB med ett rörelseresultat om 636 miljoner kronor.

Publicerad 2020-10-23

Den totala utlåningen ökade med 2,7 procent till 412,3 miljarder kronor (401,5). 307,2 miljarder (302,5) utgjorde utlåning till privatpersoner och 105,1 miljarder (99,1) utlåning till företag och bostadsrättsföreningar. Den totala inlåningen ökade med 2,0 procent till 133,9 miljarder (131,3).

Rörelseresultatet ökade med 2,4 procent till 636 miljoner kronor (621). Räntenettot ökade med 4,2 procent till 945 miljoner kronor (907). Kreditförlusterna uppgick till positivt 4 miljoner kronor (negativt 11).

– Bostadsmarknaden har visat en häpnadsväckande styrka under coronapandemin. Under det tredje kvartalet ökade priserna under stigande omsättning på alla sorters bostäder i hela riket, vilket bidrog till att marknaden för finansiering av bostäder var god, skriver Klas Danielsson i sitt vd-ord.

– Vi har en marknad där i princip allt stiger i värde, trots att vi befinner oss mitt i en pandemi med ökad arbetslöshet och negativ ekonomisk utveckling. Världen har skapat ett nytt globaliserat ekonomiskt system som när den skakas i sina grundvalar försöker stabiliseras med hittills oprövade former av penningpolitik och finanspolitik.

– Riksbankens expansiva penningpolitik och stödåtgärder skapar en mycket förmånlig finansieringsmarknad för verksamheten som i vissa avseenden nu till och med är bättre än före coronapandemin. Det bidrar till att bolånemarginalerna och lönsamheten upprätthålls på en god nivå samt har möjliggjort för oss att sänka bolåneräntorna. Vi ser en fortsatt hård konkurrens på bolånemarknaden vilket kan komma att medföra ännu lägre bolåneräntor.

– De konstaterade kreditförlusterna är fortsatt mycket låga. Vi ser ännu så länge inte heller någon ökning i sena betalningar från våra kunder trots den stigande arbetslösheten. Ett tydligt kvitto på den låga risken i vår utlåning. Möjligheten till amorteringslättnad underlättar naturligtvis för våra kunder men vi tror ändå inte att det är av avgörande betydelse för många.

 

Platsannonser