Henrik Saxborn, vd för Castellum. Foto: TT
Foto: TT
Fastigheter

Saxborn går emot Arnhult

Castellums ledning går emot största ägaren Rutger Arnhult och säljer logistikfastigheter för mångmiljardbelopp till Blackstone. ”Sedan tredje kvartalet har vi skapat värden på cirka 4,5 miljarder kronor”, säger vd Henrik Saxborn.

Uppdaterad 2021-02-10
Publicerad 2021-02-10

Nu säljer Castellum logistikfastigheter för ytterligare 4,8 miljarder kronor till Blackstone.

Fastighetsvärdet innebär en premie om 27 procent över värderingen tredje kvartalet 2020 och 15 procent över värderingen fjärde kvartalet 2020, skriver Castellum. 

Affären innebär också att ledningen väljer att gå vidare med en affär som inleddes innan årsskiftet.

För att möjliggöra ett förvärv av norska Entra – som nu inte blir av – sålde Castellum i ett första steg logistikfastigheter för 5 miljarder kronor till Blackstone till ett värde om 20 procent över substansvärdet.

Enligt avtalet skulle ytterligare logistik- och lagerfastigheter säljas till Blackstone om den norska affären gick igenom. Detta till ett värde av 13 miljarder.

Igår meddelade Henrik Saxborn att det var oklart om Castellum skulle gå vidare i steg två, men nu väljer man alltså att göra det till viss del.

Ni säljer för 4,8 miljarder och hade möjlighet att sälja för 13 miljarder. Blir det fler affärer?

– Nej, nu stannar vi här, säger Henrik Saxborn.

Enligt Saxborn görs affären delvis för att plocka fram värden i den kvarvarande portföljen.

– Vi säljer en del också för att visa på värdet av det vi har kvar. Med de affärer vi gjort har vi skapat realiserade och icke realiserade värden på cirka 4,5 miljarder sedan tredje kvartalet. Nu måste vi ju omvärdera de logistikfastigheter vi har kvar i balansräkningen och det kommer vi att göra.

Kvar i Castellums logistikportfölj finns logistik/lager till ett värde av 11 miljarder kronor.

– Vi har alltså fortfarande en av Sveriges största logistikportföljer. Och vi behåller naturligtvis det vi tycker är bäst. Dessutom har vi byggrätter där vi kan bygga för ytterligare 10 miljarder de närmaste åren.

Hur ser efterfrågan på logistik-fastigheter ut?

– Logistik-marknaden exploderar och det finns ett stort behov av bättre infrastruktur – i Sverige måste vi bygga ut ett bättre distributionsnät. Det vi kommer att se de närmaste åren är att de bästa logistikfastigheterna och de nya som byggs, kommer att vara högattraktiva.

Bland annat planerar Castellum att bygga ett ultramodernt logistikcentrum på Säve – ett gammalt flygplatsområde i Göteborg.

– De närmaste fem sex åren kommer vi med stor sannolikhet att börja bygga på Säve. Där har vi möjlighet att bygga minst 800 000 kvadratmeter. Det gör vi i samarbete med logistik-aktörer och bil- och transportsektorn. Vi håller på att titta på självkörande bilar – en helt annan infrastruktur än vad som finns i Sverige idag. Det kommer bli supermodernt.

Att Castellums ledning väljer att gå vidare med steg två innebär också att den går emot största ägarens uttryckliga vilja. Igår förklarade Rutger Arnhult, med 16,5 procent av bolaget, att han skulle föredra att Castellum behåller hela den existerande logistikportföljen:

– En försäljning skulle påtagligt skada såväl Castellums löpande kassaflöde som vinsten per aktie. Därtill skulle försäljningen klippa av de så viktiga kundrelationerna med ett mycket stort antal hyresgäster inom logistik vilket vore väldigt olyckligt för denna verksamhet.

Hade Castellums ledning väntat med beslutet om Blackstone-affären till i mars hade den eventuellt mött ett betydligt större motstånd i styrelsen. Vid årsstämman den 25 mars kan nämligen Rutger Arnhult väljas till ordförande i linje med det förslag som en majoritet av valberedningen lagt.

Ett konkurrerande förslag - som även detta kommer att läggas fram vid stämman - innebär att sittande styrelseledamoten Per Berggren väljs till ordförande. Detta förslag stöds av näst största ägaren Stichting Pensioenfonds ABP, samt två leda­möter i valbered­ningen, Vincent Fokke - som representerar Stichting Pensioenfonds ABP - och Charlotte Strömberg, avgående styrelseordförande i Castellum.

Platsannonser

Logga in