Finans

Savelend rekryterar nyckelspelare inför börsnotering

Savelend Credit Group rekryterar bolagsjuristen Helén Danielsson som blir en nyckelspelare under 2020 då koncernen siktar på en notering på Nasdaq First North.

Publicerad 2019-11-12

Savelend Credit Group meddelar i dag att man fortsätter att växa och för att "möta verksamhetens utökade behov" har rekryterat Helén Danielsson som bolagsjurist och medlem av koncernledningen.

Savelend skriver att Helén Danielsson har erfarenhet av såväl bolagsjuridik och GDPR-frågor som kredit- och finansverksamhet. Hon kommer att ha den ledande rollen i ett team av jurister som både internt och externt är kopplade till företaget och som bland annat arbetar med legala frågor, tillstånd, policies och avtal.

Helén Danielsson kommer tidigare från Nasdaq-noterade inkassokoncernen PRA Group, där hon de senaste fem åren varit bolagsjurist och Compliance Officer för det svenska dotterbolaget. Totalt har Helén Danielsson nära tjugo års erfarenhet av juridiskt arbete, varav sexton av dessa med PRA.

Savelend Credit Group skriver att man välkomnar Helén Danielsson och nämner att hon kommer bli en nyckelspelare "under ett spännande 2020 där koncernen siktar på en notering på Nasdaq First North".

– Jag byter uppdrag efter 16 år inom inkassoverksamheten, och även om jag där varit involverad i kredit- och finansbranschen, ska det bli riktigt roligt att få fördjupa sig i denna. Det känns som ett drivet och motiverat bolag med entreprenörskänsla, en stark tillväxtvilja och samtidigt ett prestigelöst bolag med en platt organisation, säger Helén Danielsson.

Helén Danielsson ser juristrollen som en möjlighet att kunna bidra i verksamheten inte bara genom att ha expertis i den juridiska biten, utan också att kunna applicera denna på teamets arbete och framgång.

– Det roligaste med jobbet som bolagsjurist är att du är involverad i verksamheten och har en insyn i vad som händer och därigenom kunna bidra med support om vad du kan och får göra på bästa sätt och samtidigt följa de regler, ramverk och policys som styr bolaget, säger hon.

Helén Danielsson tillträder sin nya tjänst den 15:e januari med placering i Stockholm och rapporterar direkt till vd.

Platsannonser