Finans Nyhet

SAS gör ”fullständig omvandling”

Taggar i artikeln

SAS
SAS SAS
Foto: TT
Publicerad

SAS resultat före skatt slutade på minus 2,6 miljarder kronor, vilket är en nedgång med 1,7 miljarder kronor jämfört med det senaste kvartalet. ”Utan radikal förändring kommer detta snabbt att uttömma SAS likvida medel,” skriver bolaget.

Realtid.se

De totala rörelsekostnaderna under kvartalet slutade på 6,9 miljarder kronor och de totala rörelseintäkterna landade på 5,5 miljarder kronor för kvartalet. De totala intäkterna minskade med 4 procent jämfört med det fjärde kvartalet, en förbättring med omkring 3,3 miljarder kronor jämfört med föregående år, men fortfarande 42 procent lägre än första kvartalet 2019, som var opåverkat av covid-19. Kassamedlen i slutet av kvartalet uppgick till 3,4 miljarder kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Antalet passagerare som flög med SAS minskade med 15 procent jämfört med föregående kvartal och flugen kabinfaktor nådde cirka 56 procent, en nedgång med 4 procentenheter jämfört med föregående kvartal. Trots det motsvarade kapaciteten den för fjärde kvartalet. Senaste tiden har bolaget dock sett en ökning av biljettförsäljningen.

Pandemin har påverkat SAS i grunden – från nedstängningar och reserestriktioner till förändringar i människors resmönster.

Annons

– Utan radikal förändring kommer detta snabbt att uttömma SAS likvida medel. SAS kommer därför proaktivt genomföra en fullständig omvandling av sin verksamhet, inklusive nätverk, flotta, kollektivavtal och andra kostnadsstrukturer, genom en bred och omfattande omvandlingsplan, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Viktiga delar i planen är: 

  • Sänka de årliga kostnaderna med 7,5 miljarder kronor – SAS kommer att vidta kraftfulla åtgärder för att fortsätta sänka kostnaderna med en betydligt mer omfattande fördelning av kostnadsbördan mellan alla större intressentgrupper och fordringsägare. 
  • Omvandling av flotta, nätverk och produktutbud – SAS antar en ny nätverksprincip och justerar sin flotta och sitt produkterbjudande.
  • Digital omvandling – SAS kommer att genomgå en större digital omvandling som ska ge en ännu bättre kundupplevelse och samtidigt ekonomiska fördelar. 
  • Positionera SAS som ledaren inom hållbart flygande – SAS investerar i moderna bränsleeffektiva flygplan, hållbart flygbränsle, ny teknik samt hållbara produkter och tjänster med incitament för ett förändrat kundbeteende. 
  • Stärka den operativa plattformen – SAS ska öka flexibiliteten och effektiviteten och underlätta anpassning till en förändrad efterfrågan och konkurrens. 
  • Stärka SAS balansräkning genom att minska skulderna och ta in nytt kapital – De årliga kostnadsbesparingarna på 7,5 miljarder kronor inom SAS FORWARD-planen banar väg för en förstärkning av SAS balansräkning och stärker SAS likviditet kraftigt, för att göra det möjligt för SAS att fortsätta investera i nätverk, medarbetare och bränsleeffektiva flygplan. 
  • Planens framgång och förmågan att attrahera potentiellt nytt kapital är beroende av att SAS fullt ut lyckas genomföra planen för kostnadssänkningar om 7,5 miljarder kronor, vilket i sin tur är beroende av att SAS intressenter deltar fullt ut.
  • För att kunna uppnå de fullständiga målen med planen SAS FORWARD har SAS begagnat sig av tjänster från Seabury Securities LLC och SEB som finansiella rådgivare samt Weil Gotshal Manges LLP samt Mannheimer Swartling Advokatbyrå som juridiska rådgivare.
Annons