Finans

SAS gör en förlust på 3,7 miljarder

UPPDATERAD. SAS gör en förlust på 3,7 miljarder i andra kvartalet. ”Grunden för vår affär försvann och nästan hela vår flygplansflotta har stått på marken från mitten av mars”, skriver vd Rickard Gustafson i rapporten.

Uppdaterad 2020-05-28
Publicerad 2020-05-28

SAS rapport för det andra kvartalet 2020 är en brutal påminnelse om hur hårt coronaandemin slagit mot både privat- och affärsflyget. Omsättningen halverades från  9 781 miljoner kronor under samma period 2019 till 5 264 miljoner kronor. Resultatet före skatt landade på en förlust på -3 722 miljoner kronor, att jämföras med – 1 216 miljoner kronor för motsvarande period under 2019.

– Mot bakgrund av påverkan från covid-19 och den tid det kommer att ta att återgå till en mer normaliserad situation kommer SAS att behöva säkra ytterligare finansiering för att kunna fortsätta som den viktigaste leverantören av flygbolagsinfrastruktur i Skandinavien. Det kommer att kräva stöd från de skandinaviska staterna. Som ett första steg har den danska och svenska staten till 90 procent garanterat en revolverande kreditfacilitet om 3,3 miljarder SEK. SAS fortsätter också ansträngningarna för att säkra stöd från den norska staten, skriver vd Richard Gustafsson i vd-ordet.

Han fortsätter:

– SAS deltar för närvarande i aktiva, intensiva och konstruktiva diskussioner med bolagets största aktieägare samt utvalda intressenter om en rekapitaliseringsplan för att säkra SAS framtid. I denna ingår att leverera på verksamhetens viktigaste prioriteringar, som innefattar en ökad produktivitet och en fortsatt grön omställning.

– Alla potentiella lösningar kommer att kräva att både stater och marknadsaktörer deltar, samt åtgärder för att fördela bördan på interna, externa och ekonomiska intressenter i bolaget. I nuläget överväger vi olika alternativ och målet är att presentera en plan för marknaden under juni 2020.

Richard Gustafsson avslutar med en förhoppning om att flygandet snart kommer igång igen.

– Vi upplever för närvarande en situation som saknar motstycke och som skapar stora utmaningar för SAS. Jag vill uttrycka min uppriktiga uppskattning av alla medarbetare på SAS för deras hängivna arbete och stöd under krisen. Vi är fast beslutna om att så snart som möjligt starta upp verksamheten igen. På alla SAS medarbetares vägnar, ser jag verkligen fram emot att återigen få hälsa er välkomna ombord på en SAS-flygning inom en snar framtid.

Efter några mintuters handel faller SAS aktie med 6 procent.

Platsannonser