Sarkozy: "Kör över Sverige!"

Frankrikes president uppmanar "sina" EU-parlamentariker att rösta för att låsa fildelare ute från internet. Om han lyckas kan EU köra över regeringen.

Uppdaterad 2016-02-16
Publicerad 2008-04-09

Den franske EU-parlamentarikern Guy Bonos rapport från augusti 2007 är EU-kommissionens utredning om fildelning.

På sin väg genom parlamentet smög sig branschorganisationen Ifpis önskelista in i förslaget i form av flera tillägg.

EU skulle tvinga internetoperatörerna att censurera innehåll, stänga av hela sajter och hindra sina kunder från att över huvud taget använda internet, när musik- och filmbolagen hävdar att användarna bryter mot upphovsrätten genom att ägna sig åt illegal fildelning.

Ifpi har Frankrikes president Nicolas Sarkozy på sin sida. Frankrike blir ordförandeland i EU i höst. Om tilläggen fått gehör, hade EU kunnat tvinga Sverige att följa efter.

Men efter mostånd från bland annat Ifpis motpart EFF skjöts omröstningen upp.

Det berättar Erik Josefsson, lobbyist för organisationen EFF i Bryssel. Han tror att Sarkozy handlar mot bättre vetande.

– Det finns två kunskapsnivåer om vad internet är. Det finns idéer om centralt godkänd programvara och liknande som är helt verklighetsfrämmande för marknadsekonomi och internet som vi känner det i dag.

– Det är en generationsfråga, säger svenske moderaten Christoffer Fjellner.

Christoffer Fjellner och har tillsammans med den franske socialisten Michel Rochard på var sin sida om blockgränserna båda lyckats få med sig fler än nödvändiga 40 av 785 parlamentariker för egna tillägg till Bono-rapporten.

EU ska lova att ingen får stängas ute från internet "eftersom de strider mot de medborgerliga friheterna och de mänskliga rättigheterna och principerna om rimliga proportioner, effektivitet och avskräckande verkan".

– Visst ska operatörerna kunna stänga av människor som bryter avtalet. Det är något annat än att myndigheterna bestämmer att enskilda inte får tillgång till internet, säger Christoffer Fjellner.

Svenska parlamentariker från alla borgerliga partier håller med.

I Frankrike har Sarkozy fått inhemsk opposition – Michel Rochard är landets före detta premiärminister.

– Nu håller det på att vända, säger Erik Josefsson på EFF.

Men ännu är det inte avgjort. Den franska regeringen skrev i måndags ett brev till fransmännens eu-parlamentariker och uppmanar dem att rösta emot Christoffer Fjellners tillägg.

EU-parlamentet röstar om förslaget imorgon. Omröstningen är inte bindande, utan vägledande.

I Sverige lovade justitieminister Beatrice Ask och kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth den 14 mars att skrota Cecilia Renfors utredning.

Den svenska regeringen vill inte ge makten och ansvaret att låsa människor ute från internet till vare sig internetoperatörer eller upphovsrättsinnehavare.

Samtidigt lovade ministrarna att avslöja fildelarnas identitet för film- och skivbolagen genom att tvinga operatörerna att övervaka och lämna ut ip-adresser.

Den förra regeringen med dåvarande justitieminister Thomas Bodström i spetsen ville göra fildelning till ett problem för polisen.

Nu vill allianspartierna ta avstånd från den förra regeringen och istället ge underhållningsindustrin möjlighet att göra upp med fildelarna på egen hand.

– Skillnaden är att Bodström kriminaliserade fildelning, säger justitieministerns pressekreterare Rickard Wessman.

– Polisen fick möjlighet att ta fram ip-adresser. Vi låter upphovsmännen själva kontakta fildelarna.

Regeringen vill se en civilrättslig process i linje med eu:s sanktionsdirektiv IPRED.

Samtidigt finns den straffrättsliga processen kvar, oförändrad.

Erfarenheter från "andra länder" visar upphovsmännen helst löser problemet själva genom att skriva brev till fildelarna och be dem att sluta, säger Rickard Wessman.

– I praktiken har det oftast räckt med ett brev. I nästa läge kanske man yrkar skadestånd. I sista hand går man till polisen. Det kommer att minska trycket på polis och åklagare.

I Sverige har musikindustrin redan i flera fall hjälpt åklagaren att finansiera förundersökningen.

Frankrikes linje ligger nära eu:s straffrättsliga direktiv IPRED2 som vill göra sådana samarbeten till regel.

Det gillar inte EFF.

– Musikindustrin förstör den grundläggande rätsstrukuren och maktdelningen i samhället, säger Erik Josefsson.

– De är blinda för att upphovsrätten är en del av hela lagrummet och att principerna för andra rättsområden också måste gälla för upphovsrätten. De vill ha en egen gräddfil.

Erik Josefsson tycker att Frankrike motarbetar tillväxt och teknikutveckling.

– Google News är olagligt i Belgien. Vad kostar det att tjänstesektorn inte kan utvecklas? Niklas Zennströms videotjänst Joost ligger på is. De får inte licenser och får inte använda tekniken. Vad kostar det att det blir försenat?

Nu är han rädd att EU ska välja en försonande hållning. Det vore dyrt för en ekonomi som till stor del består av tjänster.

– Vad skulle det kosta bilindustrin om man inte riktigt visste om det var höger eller vänstertrafik?

Reglerat

• Sanktionsdirektivet (IPRED) gör fildelning straffbart. Antogs av EU-parlamentet och ministerrådet 2004 och skulle ha genomförts av Sverige 2006, men direktivet blir svensk lag tidigast nästa år. Riksdagen ska behandla en lagrådsremiss till sommaren. I dag döms den som bryter mot upphovsrättslagen till böter eller fängelse i två år samt till skadestånd.

• Straffrättsliga direktivet (IPRED2) ska göra straffen för piratkopiering lika i alla länder. Genomförandet har stannat upp eftersom det är oklart om eu har rätt att reglera detta. Genomförandet kan komma igång först när alla medlemsländer godkänt det nya fördraget om något år.

Källa: Justitiedepartementet

Platsannonser

Läs allt innehåll på sajt med Realtid Premium
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in