Konjunktur

Sänkt tillväxt väntar Sverige

Den svaga utvecklingen i omvärlden påverkar Sverige negativt de närmsta åren, enligt Handelsbankens senaste konjunkturprognos.

Publicerad 2019-04-09

– Vi räknar med att den svenska tillväxten mattas av tydligt i år och att magrare år väntar, säger Handelsbankens chefsekonom Christina Nyman i ett pressmeddelande.

Nedgången i den globala tillväxten kommer att påverka svenska företag. Samtidigt sjunker bostadsbyggandet. För närvarande skapas många jobb i den svenska ekonomin, men Handelsbankens bedömning är att arbetslösheten stiger de kommande åren.

– Det är inte en djup kris vi ser framför oss, utan snarare flera år med svag tillväxt, säger Christina Nyman.

Svensk BNP kommer att hamna på 1,5 procent i år enligt Handelsbanken, oförändrat från föregående prognos. Handelsbanken sänker däremot prognosen för 2020 från 1,6 procent till 1,1 procent. Förväntad BNP-tillväxt är 1,0 procent.

Handelsbanken tror att Riksbanken höjer räntan i september, även om det är osäkert. Därefter väntar sig Riksbanken inte några fler höjningar, vare sig under 2020 eller 2021.

Bedömningen är att den europeiska centralbanken inte höjer räntan. Den amerikanska bör sänka räntan nästa år, enligt Handelsbankens ekonomer.

– Men möjligheterna att kick-starta tillväxten med räntesänkningar är betydligt mindre idag, och den offentliga skuldsättningen är hög på många håll. Världsekonomin är därmed dåligt rustad för lågkonjunktur, säger  Christina Nyman.

Platsannonser