Börs

Sandvik knoppar av SMT

Sandvik knoppar av affärsområdet Sandvik Materials Technology och undersöker möjligheterna för en notering på Nasdaq Stockholm.

Uppdaterad 2019-05-06
Publicerad 2019-05-06

Sandviks styrelse har beslutat att initiera en intern separation av affärsområdet Sandvik Materials Technology, enligt ett pressmeddelande.

– Beslutet att initiera en intern separation av Sandvik Materials Technology är baserat på styrelsens övertygelse om att delarna kommer att utvecklas mer fördelaktigt på egen hand, vilket stärker möjligheterna för lönsam tillväxt och ökar det långsiktiga aktieägarvärdet, säger Johan Molin, styrelseordförande för Sandvik. 

"Avsikten är att öka Sandvik Materials Technologys strukturella oberoende från Sandvik-koncernen och därigenom sätta större fokus på verksamhetens framtida utveckling, samt skapa flexibilitet", framgår det.

Styrelsen ska även undersöka möjligheterna för en notering (Lex Asea) på Nasdaq Stockholm, om det bedöms stärka Sandvik Materials Technologys position och framtida utveckling. 

Separationen och förberedelserna för en möjlig notering förväntas ta minst ett år.

"Det finns inga garantier för att ett beslut om en faktisk notering av Sandvik Materials Technology kommer att tas. Mer detaljer kommer att ges längre fram", framgår det av pressmeddelandet. 

Platsannonser

Logga in