Annons

Annons

astrazeneca.jpg

Foto: Astra Zeneca

Sandoz: Astra Zenecas säkerhet är inte tillräcklig

Sandoz svarar på patent-stämningen och menar att Astra Zenecas patent brister i uppfinningshöjd samt att det svensk-brittiska läkemedelsföretaget ställt en otillräcklig säkerhet.

Astra Zeneca har stämt Sandoz för patentintrång, vilket Realtid.se tidigare skrivit om. Nu svarar Sandoz, genom ombuden Martin Levinsohn, Wenzel Nisshagen och Lisa Hellewig från Setterwalls advokatbyrå, på stämningen.

Ombuden pekar på att bolaget har i en annan tvist lämnat in ett yrkande om att ogiltigförklara Astra Zenecas patent på grund av bristande uppfinningshöjd. Sandoz menar att dess lansering av det egna läkemedlet Fulvestrant Sandoz i Sverige därmed inte utgör patentintrång.

Vidare skriver Sandoz att patentet har ogiltigförklarats i flera länder såsom Tyskland, Nederländerna, Schweiz och Ungern. I samtliga jurisdiktioner ansåg respektive domstol att patentet saknade uppfinningshöjd.

Annons

Annons

I Danmark, Spanien och Slovenien har Astra Zenecas yrkande om interimistiskt förbud avslagits.

Sandoz menar dessutom att AstraZeneca har ställt en otillräcklig säkerhet i form av en bankgaranti på 20 miljoner kronor. Enligt Astra Zeneca omsätter den svenska marknaden för Fulvestrant 34,5 miljoner kronor per år. Sandoz menar dock att marknaden är större än så då det inte bara är Astra Zenecas försäljning i Sverige som är relevant.

Den totala marknaden för Faslodex i Sverige under perioden augusti 2017 till juli 2018 uppgick till cirka 4,75 miljoner dollar, motsvarande cirka 43,4 miljoner kronor. Sandoz menar desstom att den befinner sig i en tydlig uppåtgående trend.

Sandoz pekar på att Fulvestrant Sandoz är utbytbart mot Astra Zenecas Faslodex och att Apoteken är skyldiga att byta till den produkten som har det lägsta priset.

”Om inget interimistiskt vitesförbud meddelas är det därför rimligt att förvänta sig att Sandoz tar en marknadsandel på minst 50 procent år ett och minst 60-65 procent år två”, skriver Sandoz.

Om processen i Patent- och marknadsdomstolen pågår under två år riskerar Sandoz alltså gå miste om försäljningsintäkter i storleksordningen 50-60 miljoner kronor. Därmed anser Sandoz att säkerheten om 20 miljoner kronor är otillräcklig för den skada som kan orsakas Sandoz till följd av ett interimistiskt förbud.

Sandoz menar även att om detta interimistiska förbudet beviljas som Astra Zeneca yrkar utgörs Sandoz skada inte bara av ett ”svårberäknat intäktsbortfall och regulatoriska sanktioner, utan också av exempelvis goodwillskador och andra marknadsskador”. Sandoz menar att den säkerhet som Astra Zeneca ställer därmed inte fyller sin funktion som tillräckligt skydd för Sandoz.

”Den uppställda säkerheten kan sannolikt aldrig kompensera avstängd tillgång till marknaden under flera år”.

I en stämningsansökan som skickades in i slutet av augusti stämmer den svensk-brittiska läkemedelsjätten Astra Zeneca AB den danska konkurrenten Sandoz för patentintrång och yrkar om ett interimistiskt förbud.

Astra Zeneca yrkar i stämningsansökan att Patent- och marknadsdomstolen vid äventyr av vite om 20 miljoner kronor förbjuder Sandoz att ”bjuda ut, föra ut på marknaden eller använda” läkemedel med substansen Fulvestrant samt att importera Fulvestrant Sandoz till Sverige eller inneha detta läkemedel i Sverige så länge som Astra Zenecas patent för substansen Fulvestrant är giltigt i landet.

Fulvestrant, som används för behandling av östragenreceptorpositiv bröstcancer, är, enligt stämningsansökan, framtagen av Astra Zeneca. Astra Zenecas produkt som innehåller denna substans heter Faslodex.

Astra Zenecas ombud Peter Sande, Rasmus Josefsson och Amanda Granqvist uppger att man avser att lämna in ett genmäle senast den 21 september.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons