Annons

Annons

Christer_Sandberg534.jpeg

Christer Sandberg, styrelseordförande HQ AB
Christer Sandberg, styrelseordförande HQ AB

Sandbergs HQ-klipp inför domen

HQ:s aktieägare väntar med förhoppningar inför domen. Christer Sandberg är en av dem som dels får arvode som ordförande samt som rådgivare men även en eventuell kommande aktieutdelning i oktober.

HQ AB presenterar delårsrapporten för första halvåret 2017. Ett halvår som minst sagt varit händelserik. Efter flera års förberedelser och nästan åtta månader i rättssalen avslutades förhandlingarna mellan HQ AB och Mats Qviberg, Stefan Dahlbo, Mikael König, Curt Lönnström, Thomas Erséus,  Carolina Dybeck-Happe, Anne-Marie Pålsson, Pernilla Ström, Johan Dyrefors, KPMG och Investment AB Öresund.

Under halvårsperioden har kostnaderna för HQ AB uppgått till cirka 37 miljoner kronor. Bolaget saknar löpande intäkter då den den enda kvarvarande verksamheten består i utredningar och de nu avslutade domstolsprocesserna som rör skadestånds och återvinningskrav.

Bolaget genomförde under andra kvartalet en nyemission som tillförde bolaget 15,8 miljoner kronor före emissionskostnader.

Annons

Annons

Efter nyemissionen uppgår aktiekapitalet i bolaget till 10.092.196 kronor fördelat på 508.240.096 aktier.

Största aktieägarna i HQ AB är Sten Mörtstedts bolag Herma Securities som äger 28,3 procent av aktierna i bolaget, Christer Sandberg och Sten Lundgrens bolag CSL Fastigheter som äger 13,2 procent av HQ AB samt Solbakken AS som ägs av Kristoffer Stensrud.

Dessa tre aktieägare gick in med motsvarande procent av emissionsbeloppet, 7,7 miljoner kronor av 15,8 miljoner kronor, i nyemissionen. Dessa aktieägare stod även redo att vid behov teckna resterande belopp i emissionen, vilket inte behövdes då företrädesemissionen var eftertraktad och övertecknades till cirka 130,4 procent.

Bolaget har sedan 2011 genomfört sex emissioner och tagit in 205 miljoner kronor. Genom dessa emissioner har Sten Mörtstedt ökat sitt ägande från 17,6 procent till dagens 28,3 procent. Christer Sandberg har ökat sitt ägande tillsammans med sin partner från 6,7 procent till  13,2 procent. Kristoffer Stensrud  har framförallt det senaste året ökat sitt ägande från fjolårets 6,3 procent till årets 7,2 procent. Innan emissionerna, 2011, ägde han 6,1 procent, vilket han behöll tre år framåt.

Storägaren Christer Sandbergs engagemang och ekonomiska intresse är dock större än så.

Under 2017 förlängdes avtalet med Advokatfirman Christer Sandberg. Under halvåret har kostnaderna under detta avtal uppgått till 2,97 miljoner kronor, jämfört med första halvåret 2016 då kostnaderna låg på 1,46 miljoner kronor. Under andra kvartalet uppgick kostnaderna till 1,52 miljoner kronor då kostnaderna under samma period föregående år uppgick till 0,74 miljoner kronor.

Christer Sandberg får även ett arvode som ordförande i HQ AB som uppgår till en halv miljon kronor.

Tillsammans med Christer Sandberg, Sten Mörtstedt och Kristoffer Stensrud finns cirka 18.000 aktieägaresom nu väntar med spänning på utslaget i domstolen den 19 oktober. HQ AB:s totala krav gentemot motparten uppgår till cirka 3,2 miljarder kronor. Med ränta uppgår beloppet i dag till drygt ca 4,6 miljarder kronor.

"Vi räknar självfallet med att vara framgångsrika i tingsrätten och att domstolen därmed också kommer att tillerkänna oss ersättning för våra rättegångskostnader, pengar som i slutändan kommer alla HQs ägare till godo. När vi inledde processen mot de som låg bakom kraschen i HQ Bank visste vi att den inte skulle vara över snabbt. Visst är det frustrerande ibland att se hur motparten obstruerar men vi kan samtidigt glädja oss åt att de själva får betala dyrt för det med mångmiljonbelopp i ränta", står det i delårsrapporten för första halvåret 2017.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons