Annons

Annons

Sämre än väntat för Oscar Properties

"Vi lägger en tuff höst till handlingarna”, skriver vd Oscar Engelbert. Samtidigt lämnar vice vd:n bolaget.

Oscar Properties presenterar bokslutskommunikén för 2017. Bolagets vd Oscar Engelbert inleder pressmeddelandet med följande meningar: "Vi lägger en tuff höst till handlingarna. En höst som innebär att vi tyvärr inte når hela vägen fram till vår finansiella prognos”, vilket är ett utdrag från kommentaren i bokslutskommunikén.

Han hänvisar till att rörelseresultatet för helåret uppnår 386 miljoner kronor, före värdeförändringar i förvaltningsfastigheter, varav 28,6 miljoner kronor i kvartal 4. 

"Det är förstås en besvikelse att vi inte nådde försäljningsmålen”, kommenterar han.

Annons

Annons

Föregående år uppgick rörelseresultatet till 429,9 miljoner kronor.

Nettoomsättningen för helåret ökade dock till 2.788,3 miljoner kronor jämfört med 2.341,2 miljoner kronor året innan.

Periodens resultat uppgick till 350,5 miljoner kronor jämfört med 460 miljoner kronor året innan.

Likvida medel uppgick till 479,9 miljoner kronor jämfört med 245,7 miljoner kronor föregående år.

Styrelsen föreslår 0 kronor i utdelning per stamaktie, jämfört med 1,50 kronor föregående år, 20 kronor per preferensaktie, vilket är oförändrat jämfört med föregående år samt 50 kronor per preferensaktie serie B, jämfört med 35 kronor per aktie föregående år.

Oscar Engelbert meddelar även i vd-kommentaren att vice vd Thomas Perslund har aviserat att han kommer att lämna bolaget. Han fortsätter dock som styrelseordförande i Oscar Properties Bygg.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons