FinansNyhet

Sämre tider för konsulterna

Publicerad

IT- och teknikkonsulterna tappar fart i tredje kvartalet. Rörelsemarginalerna sjunker hos majoriteten av bolagen, visar en ny rapport.

Sverker Brundin

Cinode, som regelbundet rapporterar om konsultbolagen inom IT, teknik och management, har gått igenom rapporterna för tredje kvartalet och årets första nio månader. Sammanställningen visar att konsultmarknaden tydligt bromsar in och att många bolag pratar om avmattning.

En tredjedel av bolagen har lägre omsättning under kvartalet jämfört med motsvarande period året innan. 

– Efter de senaste årens kraftiga tillväxt i branschen ser vi fler tecken som tyder på inbromsning. Kunderna är mer avvaktande och några har dragit i handbromsen. Det är färre förfrågningar samt fler tillgängliga konsulter vilket ger ökad konkurrens om uppdragen, säger Mattias Loxi, medgrundare till Cinode i en kommentar.

Annons

Tillväxten är under fem procent de första nio månaderna. Flera bolag har krympt. Motsvarande period föregående år var mediantillväxten 11 procent.

Flera företag meddelar också att de ser över sina kostnader. Cinodes sammanställning visar att över 40 procent av de börsnoterade konsultbolagen har färre medarbetare nu jämfört med vid årsskiftet.

– Det finns dock en underliggande efterfrågan på digitaliseringstjänster och specialister. Det är alltså definitivt inte nattsvart och flera av bolagen fortsätter att växa, kommenterar Mattias Loxi.

Annons

ÅF Pöyri märker ut sig med högst tillväxt, 52,3 procent. Även Devport, Addnode och Etteplan har hög tillväxt. Cinode kommenterar det med att bolagens tillväxt främst kommer från förvärv.

Bolag som Capacent, Hifab och Wise Group utmärker sig genom att ha särskilt svag både tillväxt och rörelsemarginal.

Annons