Annons

Annons

petter-stillstrom_partnertech.jpg

Petter Stillström, Foto: Partnertech
Tractions vd och storägare Petter Stillström, Foto: Partnertech

Sämre resultat för Traction

Styrelsen föreslår ökad utdelning samtidigt som Traction ökar substansvärdet med 12 procent under helåret med innehavet Drillcon som bidrog mest positivt under året. Resultatet är dock lägre än under föregående år.

Investmentbolaget Traction presenterar rapporten för helåret 2017 där resultat efter skatt uppgick till 304 miljoner kronor, vilket är lägre än fjolårets resultat som uppgick till 401 miljoner kronor. Årets resultat fördelar sig på 277 miljoner kronor aktiva noterade innehav, -33 aktiva onoterade innehav samt 71 miljoner kronor finansiella placeringar.

Det negativa resultatet bland onoterade bolag beror på omvärderingar av huvudsakligen Anskarsrum Motors mot bakgrund av en successivt svagare utveckling under året. Sammantaget belastades resultatet av negativa omvärderingar om 60 miljoner kronor relaterade till innehaven i Ankarsrum varav drygt 40 miljoner kronor under det fjärde kvartalet.

Resultat per aktie uppgick till 20,58 kronor jämfört med 27,09 kronor föregåede år.

Annons

Annons

Substansvärdet per aktie ökade med 12 procent justerat för lämnad utdelning. Substansvärdet per aktie uppgick till 186 kronor per aktie.

Avkastning på noterade aktiva innehav uppgick till 29 procent och avkastning på övriga noterade aktie uppgick till 13 procent.

Räntebärande placeringar jämte likvida medel uppgår till knappt 1,2 miljarder kronor.

Styrelsen föreslår en utdelning om 2,75 kronor per aktie, vilket är en ökning från 2,15 kronor per aktie föregående år.

Tractions vd Petter Stillström skriver att nya plaeringar kommer sannolikt se i andra noterade företag såväl större poster i mindre och medelstora företag som storbolag.

”En viss del av tillgångarna kommer som tidigare också placeras i räntebärande tillgångar för att skapa viss avkastning i en annars negativ räntemiljö”.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons