Annons

Annons

johanna_cerwall_534.jpg

Skandiabankens vd Johanna Cerwall.

Sämre resultat för Skandiabanken

Högre kostnader tynger Skandiabankens rörelseresultatet för fjärde kvartalet. "För 2018 bedömer vi att våra utgifter för investeringar kommer att öka", säger Johanna Cerwall, Skandiabankens vd i en kommentar.

I dag presenterar Skandiabanken rapport för fjärde kvartalet samt för helåret 2017. Av rapporten framgår det att rörelseresultatet för det fjärde kvartalet uppgick till 15 miljoner kronor vilket kan jämföras med 70 miljoner kronor det tredje kvartalet. det lägre resultatet förklaras av högre administrationskostnader jämfört med föregående kvartal.

För helåret ökade dock rörelseresultatet till 204 miljoner kronor jämfört med 192 miljoner kronor under 2016.

Samtidigt minskade intäkterna under sista kvartalet med 5 miljoner kronor jämfört med föregående kvartal och uppgick till 243 miljoner kronor. Minskningen hänvisas till ett lägre provisionsnetto som minskade med cirka 9 procent jämfört med tredje kvartalet och uppgick till 36 miljoner kronor. Det lägre provisionsnetto förklaras med minskade transaktionsintäkter från kortaffärer samt lägre intäkter till följd av avveckling av produktområdet strukturerade produkter. 

Annons

Annons

Under helåret ökade rörelseintäkterna till 985 miljoner kronor jämfört med 932 miljoner kronor året innan. Provisionsnettot låg på 149 miljoner kronro för helåret jämfört med 118 miljoner kronor under 2016.

Räntenettot ökade något jämfört med föregående kvartal och uppgick till 200 miljoner kronor jämfört med 198 miljoner kronor föregående kvartal.

Räntenettot under helåret uppgick till 796 miljoner kronor jämfört med 693 miljoner kronor året innan.

Skandiabanken uppger i rapporten att banken satsat på investeringar inom framförallt IT och att kostnaderna har ökat under kvartalet till 227 miljoner kronor jämfört med 176 miljoner kronor föregående år.

Under helåret uppgick kostnaderna till 771 miljoner kronor jämfört med 730 miljoner kronor året innan.

- Årets sista kvartal har präglats av affärsplanering och konkretisering av bankens fortsatta behov av satsningar. För 2018 bedömer vi att våra utgifter för investeringar kommer att öka. Investeringarna kommer att omfatta förbättringar av produkter och tjänster samt anpassningar till regelverk och systeminfrastruktur. Vi ska också fokusera på kostnadseffektiviseringar i alla delar av verksamheten, vilket kommer att frigöra ännu mer resurser till investeringar som skapar ökad kundnytta, säger Johanna Cerwall, Skandiabankens vd i en kommentar.

Hon kommenterar även situationen på bostadsmarknaden:

- I Sverige finns en fortsatt stor efterfrågan på bostäder. Det är därför mycket som talar för att nedgången på bostadsmarknaden snarare är en korrigering i pris och att marknaden redan är på väg att stabiliseras. Vi tror att en stabilisering av bolånemarknaden kommer att gynna såväl låntagare som långivare. Eftersom prissättningen i hög grad påverkas av psykologiska faktorer så finns en viss risk för fortsatt nedgång under en tid framöver.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons