Lars Johansson, tf vd Ratos. Foto: Ratos
Finans

Sämre resultat för Ratos

UPPDATERAD Ratos aktie störtdyker efter dagens halvårsrapport.

Uppdaterad 2016-08-19
Publicerad 2016-08-19

Efter dagens delårsrapport störtdyker Ratos-aktien 7,25 procent till lägsta nivån sedan 2005. B-aktien handlas nu, klockan 10:45, till ett pris om 40,15 kronor.


Investmentbolaget Ratos redovisar ett resultat efter skatt på -26 miljoner kronor för det andra kvartalet 2016, vilket är betydligt sämre än samma period i fjol då resultatet låg på 309 miljoner kronor.

Resultatet per aktie uppgick till -0,21 kronor, jämfört med 0,79 kronor i fjol.

Resultatet före skatt uppgick till 32 miljoner kronor, jämfört med 360 miljoner kronor i fjol.

Totalavkastningen uppgick till -10 procent för aktien under det första halvåret 2016, jämfört med en indexutveckling om -4 procent.

Resultat före skatt för första halvåret uppgick till 7 miljoner kronor, jämfört med 451 miljoner kronor året innan.

Enligt Ratos beror det lägre redovisade resultatet på lägre resultat i portföljen samt en förändrad bolagsportfölj till följd av avyttringen av bland annat Nordic Cinema Group under 2015.

Resultat/resultatandelar från bolagen ingår med 184 miljoner kronor, jämfört med 401 miljoner kronor året innan.

Lars Johansson, som i dag är tillförordnad vd sedan Susanna Campbell lämnade sitt uppdrag 1 juli, uppger att den svaga resultatutvecklingen syns främst i portföljbolaget GS-Hydro men även Euromaint.

"Första halvåret har visat ett lägre resultat för Ratos portfölj och vi justerar därför våra förväntningar på den operativa resultatutvecklingen, justerat för Ratos ägarandel, från försiktigt positiv för helåret till ett resultat som väntas vara något lägre än föregående års resultat. Detta gäller för den bolagsportfölj vi äger vid utgången av andra kvartalet", skriver Lars Johansson i vd-kommentaren.

Platsannonser