Fonder

Sämre resultat – men ökat kapital för AP3

Resultatet försämrades, men fondkapitalet ökade för Tredje AP-fonden. Fondens avkastning slog index med 1,1 procent.

Uppdaterad 2018-08-22
Publicerad 2018-08-22

Det framgår av ett pressmeddelande.

Tredje AP-fonden, förkortat APR3, redovisar ett försämrat resultat på 11,1 miljarder kronor (17,4), för första halvåret 2018. Totalavkastningen blev 3,3 procent (5,4) efter kostnader. Samtidgt ökade fondkapitalet till 353,1 miljarder, en ökning med 7,8 miljarder, jämfört med första halvåret 2017.

Av fondkapitalet har 3,3 miljarder betalats till Pensionsmyndigheten för att täcka skillnaden mellan inbetalda pensionsavgifter och utbetalade pensioner, samt kostnader för inkomstpensionssystemet under första halvan av 2018.

Under första halvåret var avkastningen på AP3:s portfölj 1,1 procentenheter högre än utvärderingsportföljen LSP. AP3 har avkastat 10,1 procent i genomsnitt per år den senaste femårsperioden och 7,3 procent under den senaste 10-årsperioden.

Fondens förvaltningskostnadsandel i helårstakt uppgick till 0,09 (0,11) procent, varav rörelsekostnader 0,06 (0,06) procent. Innehavet i gröna obligationer uppgick vid halvårsskiftet till 15,3 miljarder kronor vilket motsvarar 16 procent av ränteportföljen.

Dessutom tecknade AP3, under perioden, ett investeringsåtagande på 100 miljoner dollar i en extern onoterad försäkringsfond.

Platsannonser

Logga in