Bank

Sämre resultat för Marginalen Bank

Samtidigt ökade utlåningen till 13,6 miljarder kronor.

Uppdaterad 2017-02-13
Publicerad 2017-02-13
Charlotte Strandberg
Foto: Pressbild

Marginalen Bank redovisar ett försämrat rörelseresultat på 142,5 miljoner kronor (150,9) i sitt bokslut för 2016. Även periodens resultat efter skatt sjönk till 109 miljoner kronor (113,9).

Däremot ökade utlåningen till allmänheten till 13,6 miljarder kronor (12,9), medan räntenettot minskade till 557,7 miljoner kronor (572,9). Kreditförlustnivån uppgick till 0,9 procent (1,0).

– Det är glädjande att vi ökar resultatet före kreditförluster och lyckas sänka rörelsekostnaderna vilket har en positiv effekt på KI-talet jämfört med föregående kvartal. Intäkterna minskar dock något som ett resultat av säsongsvariationer, säger Charlotte Strandberg, vd på Marginalen Bank, i ett pressmeddelande.

Kärnprimärkapitalrelationen slutade på 10,9 procent (11,1) och den totala kapitalrelationen till 16,5 (16,8).

Platsannonser