Fredrik Lundberg Skanska
Fredrik Lundberg Foto: Skanska
Finans

Sämre resultat för Lundbergs

Investmentbolaget redovisar ett resultat efter skatt på 3.314 miljoner kronor (6.655) under årets första kvartal.

Uppdaterad 2017-05-17
Publicerad 2017-05-17

Resultatet per aktie blev 22:01 kronor (49:20). Det framgår av Lundbergs rapport för det första kvartalet 2017.

"Nedskrivningar och orealiserade värdeförändringar har påverkat resultatet med 746 mnkr (856). I resultatet för 2016 ingår även redovisningsmässig övergångs effekt om 5.112 mnkr beroende på att Industrivärden övergick till att redovisas som intresseföretag", skriver Lundsbergs i rapporten

Koncernens nettoomsättning landade på 5.456 miljoner kronor (4.897), medan substansvärdet efter uppskjuten skatt uppgick, de 31 mars, uppgick till 571 kronor per aktie (613).

Den 15 maj 2017 var motsvarande värde 613 kronor per aktie.

Platsannonser