Fastigheter

Sämre resultat för Akelius

Andelen outhyrda lägenheter ökade under andra kvartalet för fastighetsbolaget. Byggförseningar och strängare bygglov ligger bakom, enligt vd:n Pål Ahlsén.

Uppdaterad 2018-08-06
Publicerad 2018-08-06

Akelius redovisar ett försämrat resultat på knappt 2,1 miljarder kronor (2,8) för det andra kvartalet 2018. Efter skatt uppgick resultatet till 1,7 miljarder (2,1), en nedgång med 18 procent. Resultatet per aktie blev 52 öre (62).

Den reella vakansgraden på bostäder, alltså andelen outhyrda lägenheter och fastigheter, ökade till 1,1 procent (0,9). Vd:n Pål Ahlsén skriver i sitt vd-ord att förseningar orsakat negativ nettouthyrning vilket i sin tur spett på vakansgraden.

"Byggboom i våra städer gör att det är tuffare att hitta entreprenörer. En andra orsak är förseningar av vissa komponenter, exempelvis till kök. En tredje orsak är att vissa städer har utökat kraven på bygglov, exempelvis New York", konstaterar han.

Resterande del av ökning i vakans beror på köp av fastigheter. Köp har ökat vakans med två procentenheter under de senaste arton månaderna, enligt vd:n.

Hyresintäkterna ökade dock med en dryg miljon till knappt 1,2 miljarder, jämfört med motsvarande kvartal 2017.

Akelius köpte nyligen 68 lägenheter i New York i stadsdelen Upper West Side för motsvarande 630 miljoner kronor.

Platsannonser