FinansNyhet

Sampo minskar innehavet i Nordea ”betydligt”

Björn Nalle Wahlroos. Foto: TTBjörn Nalle Wahlroos. Foto: TT
Foto: TT
Publicerad

Finska finanskonglomeratet Sampo ska bli en renodlad försäkringsgrupp.

Finwire

Sampo har för avsikt att fortsätta transformationen mot att bli en renodlad försäkringsgrupp med fokus på högkvalitativ P&C-försäkringsverksamhet, och tre mål sätts upp i den strategiska agendan. Innehavet i Nordea ska  reduceras betydligt under de kommande 18 månaderna. Det framgår av ett pressmeddelande.

Finska försäkringsjätten Sampo med styrelseordförande Björn ”Nalle” Wahlroos är i särklass största ägare i Nordea. Även om stora aktieposter avyttrats på senare tid är Sampos innehav i Nordea värt nästan 50 miljarder kronor.

Sampo tänker öka underwriting-vinsten inom P&C-försäkringsverksamheten med en medelensiffrig organisk tillväxt årligen framöver, med undantag för covid-19-effekter. Målsättningen är att kostnadsmåttet combined ratio ska understiga 86 procent för gruppen under perioden, och 85 procent för If P&C. 

Annons

Det andra målet är att reducera innehavet i Nordea för att fokusera gruppen mot P&C. 

För det tredje tänker man leverera attraktiv kapitalavkastning. Utdelningen ska vara på åtminstone 70 procent av koncernens nettovinst exklusive extraordinära poster. I tillägg till utdelning kommer man att återföra eventuellt överskjutande kapital till aktieägarna som kan uppstå när innehaven i finansiella investeringar minskar.

Annons