FinansNyhet

Samfundet kritiserar finansskatten

Publicerad

Advokatsamfundet riktar skarp kritik mot förslaget om finansskatt, eftersom de inte anser att förslaget uppfyller grundläggande rättssäkerhetskrav.

Realtid.se

Regeringen föreslår att flera företag inom finanssektor ska beläggas med en skatt på 15 procent på företagets samtliga lönekostnader.

Sveriges advokatsamfund är kritiskt till förslaget. Advokatsamfundet anser inte att förslaget uppfyller grundläggande rättssäkerhetskrav. ”Över huvud taget är den använda lagstiftningstekniken främmande för svensk rättstradition. Sammantaget innebär detta att lagen riskerar att bli mycket svårtillämpad och därmed rättsosäker”, skriver samfundet i sitt yttrande.

Advokatsamfundet anser även att förslagets koppling till lönekostnaderna och socialavgiftslagen är oförståelig och kontraproduktiv och ansluter sig till Skatteverkets kritik om att skatten skulle träffa hundratusentals företag.

Annons
Annons