Finans Nyhet

”Sällan har behovet av skattepolitisk debatt varit större”

Torsten Fensby är verksam globalt, med bas i Frankrike och Varberg. Bilden är tagen i Göteborg, där han mötte Realtids reporter.
Publicerad

Globaliseringen och digitaliseringen innebär stora utmaningar för skattesystemet. Torsten Fensby vill skapa ett forum som försvarar nordiska intressen i den globala skattekonkurrensen.

I Frankrike, Storbritannien och USA finns en livaktig skattepolitisk debatt som saknas i Sverige och övriga Norden. Det menar Torsten Fensby, advokat och expert på internationell beskattning. Nu står han i begrepp att lansera ett nordiskt forum för skattepolitisk debatt.

– Syftet med forumet är att få igång en skattepolitisk debatt som vi inte har i Sverige. Jag vill ha en seriös debatt om skattesystemet som är under omvälvning. Det finns all anledning att samla hjärnorna, säger Torsten Fensby.

Realtid.se är först att skriva om de långt framskridna planerna. Torsten Fensby hade inte planerat att gå ut med dem riktigt ännu, men lät sig övertygas av det faktum att Realtids läsare utgörs av just den sortens personer som han vill engagera i skattedebatten: sakkunniga jurister, ekonomer och andra företrädare för näringslivet samt offentlig sektor, och givetvis akademin.

Annons

– Förhoppningen är att forumet ska vara förankrat i den akademiska sektorn. Det är logiskt att placera ett oberoende kvalificerat debattforum i det sammanhanget. Men forumet vänder sig lika mycket till praktiker som till akademiker, eller politiker. Jag ser att ekonomer, jurister och företrädare för såväl det privata näringslivet som offentlig sektor ska vara aktiva i forumet.

– När den privata sektorn har förstått vad jag vill göra kommer de att tycka att det här är jätteintressant, säger Torsten Fensby.

Vad vill du göra, vad är det för debatt som ska föras?
– Vi ska ha en debatt som inte bara är styrd av skandaler. Den lilla debatt som förs i dag uppstår i kölvattnet av någon skandal och styrs utifrån moraliska frågor. Jag vill ha en seriös, saklig debatt som siktar in sig på att åstadkomma resultat.

Annons

Utmaningarna är gigantiska. Globaliseringen och digitaliseringen innebär helt nya möjligheter men också utmaningar. Gränsöverskridande företag och icke-fysiska produkter gör att dagens regelverk för beskattning utsätts för stora påfrestningar.

Samtidigt, menar Torsten Fensby, håller styrkeförhållandet på det internationella skatteområdet på att rivas upp. Institutioner som OECD och WTO har mist en del av sin auktoritet. Politiken har över huvud taget svårt att hålla jämna steg med marknaden samtidigt som skattekonkurrensen mellan länderna ökar.

Offshoreindustrin växer, men möjligheterna till skatteflykt uppstår även genom det enkla faktum att företagen rör sig över gränser samtidigt som skattesystem i huvudsak är nationella.

Annons

– Skatteplaneringen är av en sådan omfattning att den är systemhotande säger Torsten Fensby och menar att den underminerar grundpelarna i samhällskontraktet.

Enkelt uttryckt menar Torsten Fensby att skatteplaneringen undergräver rättvisan i skattesystemet och människors betalningsvilja. Skatteundandragande gräver också hål i statskassorna och det rör sig om så stora summor att staterna får svårt att fullfölja sitt offentliga åtagande.

Den demografiska utvecklingen i Norden med en åldrande befolkningsstruktur utsätter systemet för ytterligare press.

Samtidigt som inhemska och multinationella företag står inför stora utmaningar tvingas de fatta beslut utifrån vaga antaganden om hur skattelagstiftningen kan komma att se ut i framtiden.

– Sällan har behovet av en mångsidig och konstruktiv skattepolitisk dialog varit större än nu i de nordiska länderna, säger Torsten Fensby.

I Sverige har han framför allt kommit att bli känd för sina kritiska uttalanden i frågor om internationell skatteplanering.

– Jag har fått den rollen i Sverige, men jag arbetar inte alls bara mot skatteflykt utan skriver brett om skattefrågor med bäring på internationell skattepolitik.

I över tio års tid var han verksam vid OECD i Paris, som den första svensken vid skattesekretariatet. Det var egentligen där som idéerna till ett nordiskt forum för skattepolitisk debatt tog form:

– Det som födde detta var min frustration när jag jobbade på OECD över att de stora länderna styr allting.

Att vara tjänsteman vid OECD innebär, precis som för FN-tjänstemännen eller tjänstemännen i EU-kommissionen att man ska lägga nationella hänsyn åt sidan och arbeta för organisationens “högre” syfte. I praktiken är det emellertid inte så det fungerar, menar Torsten Fensby.

– Alla agerar efter sin nations intressen och under min tid som tjänsteman såg jag alltid till att de nordiska intressena beaktades, berättar Torsten Fensby.

Det var en självpåtagen uppgift, som han fann naturlig.

Varför vill du försvara det nordiska perspektivet?
– Norden har intressen som avviker från de stora ländernas. Det lilla landets intressen avviker från det större, men tillsammans blir vi en maktfaktor. Vi är ganska intressanta länder i den globala ekonomin. Det låter som en uttjatad klyscha men vi är små öppna ekonomier som är beroende av vår multinationella industri. Om vi kan sätta Norden på kartan i den skattepolitiska debatten är jag ganska säker på att ett sådant forum skulle få genomslag.

Handlar det om att försvara nordiska intressen eller om att föra ut den nordiska samhällsmodellen?
– Jag tror inte att vi är bättre än någon annan, det är inte alls den typen av synsätt som vägleder mig, säger Torsten Fensby med emfas.

– Jag tror snarare att det är så att vi är omgivna av ohyggliga björnar, väldigt stora länder med väldigt starka intressen och måste samarbeta för att öka kraften i det vi har att säga. 

Han beskriver sig som någon som är strikt resultatorienterad och intresserad av den “dialektiska dialogen”, det vill säga en diskussion som bryter åsikter i syfte att lära sig mer och komma framåt.

– Jag har på senare tid skrivit för internationella tidskrifter om skattepolitiska utmaningar. En kommande artikel är kopplad till den digitala ekonomin och i arbetet med blev jag inspirerad av digitala plattformar, säger han och målar upp sin vision av en plattformsstrukturerad verksamhet.

– Till skillnad från de klassiska facktidskrifterna som bygger på att utomstående skickar in material ska det här bli ett forum som själv producerar information för att stimulera debatt.

Vad Torsten Fensby ser framför sig är i praktiken en redaktion som kontinuerligt tar in och bearbetar alla de nyheter som är relevanta för en informerad debatt om internationell skattepolitik med nordiska förtecken.

Materialet ska hålla högsta klass, men vara bearbetat och förhållandevis lättillgängligt; det ska vara så att en ekonomijournalist ska kunna ta till sig det.

En hel del konkret återstår att lösa innan forumet kan sjösättas. Torsten Fensby bedömer att han kommit halvvägs i sin dialog med olika institutioner.

Finansieringsfrågan är avhängig av vilka han till slut får med sig på initiativet.

– Förankringsarbetet kommer att pågå under våren 2019. Därefter kan vi börja titta på finansieringen. Under optimala förutsättningar kan Forum För Nordisk Skattepolitik lanseras en bit in på 2020, säger Torsten Fensby.

Han vill hellre skapa en gedigen produkt än hasta fram.

– Jag driver det här nu, men det får ta den tid det tar för, för det ska finnas kvar lång tid efter mig. När vi kör igång ska det vara med kvalité, säger Torsten Fensby.

Fakta Nordiskt Forum För Skattepolitik (NFFS)

Syfte: Engagera nordiska experter i debatten, öka de skattepolitiska inslagen i högre utbildning, placera nordisk skatteexpertis på den globala kartan.

Verksamhet: Driva en digital facktidskrift med tillhörande nyhetssajt. Experternas artiklar kommer även att översättas till engelska.

Mål: Att vara ett “one stop shop” i skattepolitiska frågor dit alla aktörer på området vänder sig för information, kunskap och meningsutbyte.

I förlängningen kan forumet öka intresset för och höja kunskapsnivån på det skattepolitiska området. Dessutom kan det bidra till att fler nordiska experter anställs i internationella organisationer.

Annons