Fastigheter

Sagax ökar intäkterna och höjer vinstprognosen

Fastighetsbolaget Sagax hyresintäkter ökar med 20 procent och förvaltningsresultatet med 24 procent under första halvåret 2018. Som en följd av detta höjer nu bolaget prognosen för förvaltningsresultatet för helåret, visar bolagets halvårsrapport.

Publicerad 2018-07-13

Hyresintäkterna ökade med 20 procent till 1 088 miljoner kronor under första halvåret 2018, jämfört med 904 miljoner kronor under första halvåret i fjol.

Förvaltningsresultatet ökade med 24 procent till 806 miljoner kronor, jämfört med 651 miljoner kronor.

Omvärdering av fastigheter påverkade resultatet med totalt 1 059 miljoner kronor, jämfört med 619 miljoner kronor, varav 320 miljoner kronor kommer från joint ventures.

Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 666 miljoner kronor, jämfört med 1 441 miljoner kronor under de sex första månaderna 2017.

“För 2018 beräknas förvaltningsresultatet, det vill säga resultatet före omvärderingar och skatt, med nuvarande fastighetsbestånd och tillkännagivna förvärv och försäljningar uppgå till 1 600 miljoner kronor. Tidigare lämnad prognos uppgick till 1 530 miljoner kronor och tillkännagavs vid avlämnande av delårsrapport januari-mars 2018”, skriver bolaget i rapporten.

Platsannonser