Fastigheter

Sagax köper för 1,6 miljarder

Sagax har ingått avtal om att förvärva ytterligare fastigheter i Spanien för motsvarande 1 560 miljoner kronor.

Uppdaterad 2020-01-24
Publicerad 2020-01-24

Förvärvet avser 37 fastigheter omfattande 172 000 kvadratmeter uthyrningsbar area och 332 000 kvadratmeter mark. Det framgår av ett pressmeddelande.

Fastigheterna är bebyggda med industribyggnader med omgivande parkerings- och rangerytor.

48 procent av fastighetsvärdet är koncentrerat till Katalonien. 27 procent av portföljen återfinns i Barcelona och Madrid.

Hyresavtalens genomsnittliga återstående löptid uppgår till 5,8 år och det årliga hyresvärdet uppgår till motsvarande 106 miljoner kronor.

Förvärvet är villkorat av att vissa förköpsrättigheter inte utnyttjas och av att due diligence slutförs med tillfredsställande utfall. 

Platsannonser