Finans

Saab avyttrar QPS

Saab  har avyttrat QPS (Quality Positioning Services), tillverkare av hydrografiska mjukvarulösningar inom den maritima industrin med huvudkontor i Nederländerna.

Publicerad 2020-08-04

Beslutet ligger i linje med Saabs strategi att optimera sin produktportfölj och fokusera på företagets fem kärnområden. Det framgår av ett pressmeddelande.

Den 3 augusti, signerade Saab och TSS (Total Specific Solutions) ett köpeavtal där TSS förvärvar alla utestående aktier i QPS från Saab. QPS har 75 anställda och har sitt huvudkontor i Zeist, Nederländerna, med två dotterbolag i Kanada respektive USA.

Saab fortsätter att leverera i enighet med strategin att optimera sin produktportfölj med ett tydligt fokus på fem kärnområden; Aeronautics, Sensors, Command & Control, Advanced Weapon Systems och Underwater Systems.

– QPS är en nyckelleverantör på en nischad marknad och TSS kommer att möjliggöra ytterligare framtida utveckling för den här verksamheten.  Förändringen är i linje med Saabs strategi att tillhandahålla en mer fokuserad produktportfölj där vi kan fortsätta utveckla tekniskt avancerade produkter och tjänster för våra nuvarande och framtida kunder, säger Jessica Öberg Chef Affärsområde Industrial Products and Services,  i en skriftlig kommentar.

Transaktionen förväntas inte leda till några förändringar av framtida resultat eller nettoeffekter på Saabs resultaträkning.

Platsannonser