Annons

Annons

RQ PARTNER CONTENT ANNONS

Bild_admincontrol_534.jpg

Emelie Jarnesten, Head of Virtual Data Rooms, Admincontrol Sweden.

Så tjänar bolag tid och pengar vid försäljningsprocesser

Förbereder du dig inför en försäljning? Due Diligence processer är sedan länge kopplat till korta tidsplaner och höga rådgivarkostnader. Kom igång långt innan det blir ett faktum – Admincontrols datarum sparar dig och ditt bolag pengar.

AV ADMINCONTROL

Utvecklingen av delningstjänster har skett fort. Idag är det enkelt att dela dokumentation mellan olika parter, det är både effektivt och smidigt. Berör det bolagsinformation och känslig sådan är det dock inte självklart att använda tjänster utan dedikerade servrar. Varför det? Jo, vid en Due Diligence process är det kritiskt att informationen inte når ut till allmänheten. En annan aspekt är försäkran om att bolagsinformationen hamnar hos behöriga personer.

Säkerhet är a och o – ta därför reda på var bolagsinformationen lagras och hur säkerhetsrutinerna ser ut. 

Kostnadseffektivitet

Visst kan det var kostnadseffektivt med gratislösningar. Men tjänster som inte är anpassade för Due Diligence processer samt inte stödjer den säkerhet som är önskvärd, gör både processen svårarbetad och inte minst dyr vid eventuella läckage.

Vi ser ett ökat behov av datarum i tidiga skeden hos bolag som planeras att säljas. De vill få kontroll över denna process, både kostnads och resursmässigt. Admincontrols datarum gör det möjligt att arbeta i ett förbyggande syfte – vi kallar det för Pre Due Diligence. När väl tiden är mogen för att öppna upp för eventuella investerare så är det omfattande arbetet redan gjort”, säger Emelie Jarnesten, Head of Virtual Data Rooms Sweden.

Attraktivare för köpare

Tidsscheman vid en Due Diligence är som sagt snäva. Bolaget förväntas ta fram relevant dokumentation under kort tid för köparen att granska. Det kräver god struktur på historisk och aktuell bolagsinformation. Ordning ger ett organiserat intryck och gör förhoppningsvis bolaget mer attraktivt. Men oavsett nivå på dokumentationen så är ett datarum för informationsdelning att föredra. Historiskt har datarum hanterats av rådgivare. Komplexa system har lett till att rådgivare vanligtvis sköter både upphandling och uppbyggnad av datarum. Därav kan kostnaden för detta bli höga i relation till själva transaktionskostnaden.  

Idag ser det annorlunda ut – en Due Diligence kan förberedas under lång tid i ett enkelt och säkert system till en låg kostnad.  

Läs mer om Admincontrol Datarum här.


Annons

Annons

Annons

Annons

Annons