Så ska Skåne utmana Gazprom

Ny teknologi har lett till att USA:s gasproduktion skjuter i höjden. Bara i år har produktionen stigit med nio procent. Med Texas som förebild utvecklas nya gasprojekt i Europa. Nu är det Skånes tur.

Uppdaterad 2016-02-16
Publicerad 2008-08-26

Svenska Shell har fått tillstånd att undersöka om det finns gas i två områden i Skåne, bland annat i Österlen, Bjärehalvön och Malmöområdet. Totalt omfattar det 20 kommuner.

Bergstaten, myndigheten som reglerar mineralprospektering i Sverige, meddelade tillståndet i maj.

Undersökningen kommer att göras ihop med forskare från Lunds universitet.

Enligt Martin von Arronet, informationschef på svenska Shell, beräknas undersökningen ta tre år. Bland annat ska bergsprover från området analyseras tillsammans med seismografiska undersökningar.

Om utfallet av undersökningarna faller väl ut kommer testborrningar att göras.

– Men det kräver ett nytt tillstånd. Det är ett naturskönt område och det förutsätter att vi lämnar så litet avtryck som möjligt. Att kommersialisera utvinningen kommer att ta minst åtta till tio år, säger Martin von Arronet till Realtid.se.

Hur stora mängder naturgas kan det finnas i Skåne?

– Svårt att svara på men det är tillräckligt mycket för att initiera projektet.

Anledningen till att projektet drar igång är för att Europa börjat snegla allt mer på USA:s senaste gasboom.

USA har inte producerat så mycket gas på 24 år. Modern teknologi har lett till en borrningsboom som frigör allt mer gas ur skiffer runt om i USA. Det gör att företag kan utvinna gas som, för bara några årtionden sedan, satt fast i stora skifferlager.

En stor del av den tilltagande gasproduktionen utvinns ur skifferlera i Barnett Shale utanför staden Fort Worth, i delstaten Texas. Det ökade utbudet har bland annat lett till att det inhemska gaspriset har sjunkit med nära 40 procent sedan början av juli, uppger International Herald Tribune.

Gastrenden får betydande konsekvenser för både privatpersoner och företag eftersom ett större och mer varierat energiutbud kan bromsa ökande el- och gaskostnader, minska behovet av import samt göra den energikrävande industrin mer konkurrenskraftig.

I dag används naturgasen främst för bostadsuppvärmning, matlagning, elproduktion, energi till industriella processer, kemikalier och plast.

Konkurrens mellan företag för rättigheterna till den nya gasen har lett till en frenesi av leasing och borrning av marken. Många människor i naturgasindustrin tror att en ny era håller på att utvecklas och analytiker på Wall Street hyllar utvecklingen.

I delstater som Pennsylvania, Louisiana och Texas uppstår nya miljardärer som köpt land och sedan sålt den vidare till företag som prospekterar naturgas.

Den accelererande gasproduktionen står i skarp kontrast till den amerikanska oljeproduktionen vilken har minskat ända sedan 1970-talet.

Enligt ny rapport från Navigant Consulting, som tagits fram av en stiftelse lierad med gasindustrin, kan det finnas 24.000 miljarder kubikmeter gas i skiffer runt om USA. I dagens förbrukningstakt skulle gasen räcka i 40 år.

Samtidigt som boomen slår till i USA har skiffergasborrning just påbörjats i Europa.

– Det är möjligt att det även under våra fötter finns samma typ av fyndigheter som i USA, säger Brian Horsfield, professor i organisk geokemi vid GFZ tyska forskningscentret för geovetenskap i Potsdam, Tyskland.

– Det finns flera liknande skiffer-konstellationer i Europa, fortsätter han.

I januari ska GFZ-forskare, tillsammans med institutioner i Frankrike och Nederländerna, påbörja en sexårig industrifinansierad studie för att kartlägga möjliga skiffer-gas-platser i Europa. Förebilden är Barnett Shales i Texas.

I det första projektet ingår skifferinsättningar i Sverige, Nederländerna och Tyskland, Österrike, Frankrike samt Polen.

Om gasproduktionen skulle stiga kraftigt i Europa innebär den en lättnad för de som har oroas över Europas växande energiberoende av den ryska statliga gasproducenten Gazprom, som redan nu står för mer än en fjärdedel av Europas naturgasbehov.

– Det skulle sänka priserna som ryssarna kan ta ut av europeiska konsumenter, säger Don Hertzmark, olje- och gas konsult i Washington till International Herald Tribune.

Förutom att Svenska Shell har fått kontrakt att utforska gasfyndigheter i Skåne har till exempel Lane Energi Polen beviljats licenser för att utforska 405.000 hektar i Polen och i delar av Baltikum.

Trots entusiasmen kommer det att ta år att utveckla Europas eventuella gasresurser.

– Det är på en embryostadium i jämförelse med USA, säger energi-analytiker Alastair Syme, på investmentbanken Merrill Lynch i London och tillägger att det inte blir relevant förrän i mitten av nästa årtionde.

Helene Rothstein Sylvesten

08 545 87 136

helene.rothstein@realtid.se

Sven Wettergrund

08 545 87 133

sven.wettergrund@realtid.se

Platsannonser

Logga in