Så ska entreprenörer bli bättre på juridik

Entreprenörer måste skapa mer ordning och reda för att undvika framtida konflikter. Framförallt familjeföretag. "Det finns ingenstans det kan bli så kraftiga hämndbegär", säger Magnus Forssman, delägare på advokatbyrån Wistrand.

Uppdaterad 2016-02-16
Publicerad 2010-04-23

I fredags skrev Realtid.se att advokatbyrån Wistrand har inlett ett samarbete med Stockholm School of Entrepreneurship.

De vanligaste misstagen som entreprenörer gör i början är att de inte skriver ett partneravtal. Det är otydligt vilka som äger bolaget och skolan har upplevt ett exempel där entreprenörer har stämt varandra på grund av oklara ägarandelar. Marie Sundström är kommunikationsansvarig på skolan.

– När man är student tänker man inte på hur mycket tid man lägger ner på en idé. Men om man lyckas vill man ha ut någonting efter all den tid man har lagt ner, säger hon.

Anmäl dig till Realtid.ses Nyhetsbrev Juridik.

Det är oftast någon som kommer på idén och produkten. Vad många studenter borde göra är att sälja den innovationen eller tjänsten internt till det egna bolaget för att undvika eventuella framtida konflikter, menar Sundström. Ytterligare ett vanligt misstag är att entreprenörer inte testar om idén är juridiskt hållbar vilket betyder att någon kan ha jobbat på en idé och/eller affärsplan en lång tid utan att kolla om det finns risk för patentintrång.

Stockholm School of Entrepreneurship riktar sig till studenter som är inskrivna på KTH, Handelshögskolan, KI, Konstfack och Stockholms Universitet. Flest entreprenörer på skolan kommer från KTH då de jobbar mycket med innovationer. Det är inte tekniken i sig som måste vara krånglig för en jurist, menar Magnus Forsmann, delägare på advokatfirman Wistrand.

– Det som är allmänt knepigt är upphovsrätten. Se på Spotify och Voddler, det är juridiskt rätt komplicerade tjänster vilket troligen är ett större hinder än tekniken. för vanliga människor är de lätt att betrakta som en tekniktjänst men här är upphovsrätten är otrolig viktig och svår, säger han.

Magnus Forsmann håller med om att nya företag som består av flera personer lätt får problem med interna förhållanden som bolagsstyrning, kostnader, vinster och försäljning av andel/aktier. Det är också vanligt att man inte har reglerat vem som äger till exempel immateriella rättigheter. I uppstartsfasen kan entreprenörer till exempel ibland använda sig av en bekant som utvecklar någonting för bolaget men som sedan inte har något med verksamheten att göra.

– Man lever i avtalslösa förhållanden. Det brister i ordning och reda vilket får konsekvenser i ett längre perspektiv.

Oordningen kan handla om enkla saker som alltid borde finnas med, till exempel styrelseprotokoll. Men även dessa kan vara otydliga, och ibland för omfattande.

– Har man varit med i några vändor har man insett vikten av det här. Min erfarenhet är att det är bra att ha sakerna reglerade.

Speciellt i familjeföretag, påpekar Forsmann som nyligen gav juridisk rådgivning åt ett äkta par som hade startat ett företag.

– Det är väldigt känsligt att säga just ni borde tänka på att reglera era avtal. Det finns ingenstans det kan bli så kraftiga hämndbegär. Man kanske är beredd att sänka ett företag bara för att jäklas med den andra.

Men alla entreprenörer har inte råd att vända sig till en advokatbyrå?

– Nej, men man alla bör följa en uppstartsmall där man kan diskutera och enas ett visst antal principer.

Att Wistrand inleder nu ett samarbete med Stockholm School of Entrepreneurship gynnar byrån, menar Magnus Forssman.

– Vi bygger långsiktiga relationer med framgångsrika entreprenörer. Det är också roligt att jobba med den här typen av människor, vi tränar våra yngre medarbetare i direktrådgivning, de får öva sig i säljteknik och både äldre och yngre medarbetare kommer att utvecklas som personer och jurister.

Platsannonser

Logga in