FinansNyhet

Så påverkade coronapandemin advokatbranschen: ”Rekordår”

Publicerad

Coronapandemin skapade en samhällskris, men för advokatbranschen har den inneburit ett rejält uppsving. Det visar en färsk sammanställning som Realtid har gjort.

Anders Frick

Realtid har kontaktat ett 20-tal av Sveriges främsta advokatbyråer om olika frågor och resultatet kommer att presenteras i flera artiklar de kommande dagarna. Detta är första delen som handlar om hur affärerna har påverkats av coronapandemin.

 

På ett övergripande plan, hur har coronapandeminpåverkat er byrå?
– Bara positivt. Efterfrågan på våra tjänster har ökat markant. Vi såg en ökning på 46 procent mellan år 2019 och 2020 och vi har en ökning så här långt i år på 20 procent jämfört med förra året, säger Monica Crusner från Crusner Advokatbyrå.

Annons

”Vi har aldrig tidigare varit så många jurister, jobbat så många timmar och haft så stora intäkter.”

– I motsats till många andra branscher som har haft det tufft under pandemin så har efterfrågan på legal rådgivning ökat och advokatbyråbranschen gått starkt. Vårt brutna räkenskapsår 1 juli 2020 till 30 juni 2021 har varit ett rekordår i alla mätetal. Vi har aldrig tidigare varit så många jurister, jobbat så många timmar och haft så stora intäkter. Övriga positiva effekter har varit en påskyndad digitalisering och med den att det virtuella avståndet till våra andra kontor inom firman har krympt, säger Carl Svernlövpå Baker McKenzie.

– Affärsmässigt såg vi en kraftig inbromsning i efterfrågan på affärsjuridiska tjänster i början av pandemin. Investeringsviljan tog dock ny fart redan under sommaren 2020 och därefter har vi haft full beläggning inom så gott som alla praktikområden. Pandemin tvingade oss att hitta nya sätt att arbeta både internt och externt och den påskyndade övergången till digitala redskap praktiskt taget över en natt. Klart är också att pandemin har påverkat vår syn på var arbetet kan utföras. Likt många andra byråer har vi gått in för att flexibelt kombinera fördelarna med distansarbete och närvaro på kontoret, säger Pontus Enquist på Roschier.

Annons

– Utöver en dipp våren 2020 har vi sett fortsatt stark efterfrågan på våra tjänster. Vi lyckades genomföra den långa fasen av hemarbete med fortsatt hög produktivitet. Mycket av den flexibilitet och de lösningar som då utvecklades har vi fortsatt nytta av framåt. För att hålla ihop företaget kompetensmässigt och socialt genomfördes ett ambitiöst program med utbildningsinsatser, digitala sociala events och påhittiga sätt att ses utomhus i små sammanhang. Dock är vi glada att nu kunna ses igen och arbeta tillsammans på kontoren, säger Kristian Sjöholm på advokatfirman Vinge.

– Vi har trots pandemin haft ett mycket bra år med stark tillväxt – både affärsmässigt och sett till rekrytering. Vi är nu närmare 180 medarbetare på våra fyra kontor i Göteborg, Malmö, Stockholm och Sundsvall. Pandemin har påskyndat digitaliseringen och medfört att vi snabbare hittat och implementerat nya sätt att arbeta på. Hybridmötet är mer regel än undantag, och det finns möjlighet att vara med på fler saker när man kan närvara digitalt. Vi är idag en mycket mer sömlös organisation där gränserna mellan kontoren suddas ut, säger Katrin Troedsson på MAQS Advokatbyrå.

Annons

”Egentligen tror vi att vi är en bättre arbetsplats efter pandemin, men en ökad flexibilitet, för samtliga medarbetare i princip.”

– Pandemin ökade digitaliseringstakten för hela juristbranschen och till exempel e-signering och digitala möten är vardag. Nu när vi har fullt implementerade verktyg för att arbeta helt digitalt kan vi även utveckla och omvärdera andra områden. Digitaliseringen har i sin tur påverkat våra resvanor och vår pappersförbrukning och detta har givetvis gett flera positiva hållbarhetseffekter. Redan innan pandemin hade vi börjat med att modernisera vår arbetsmiljö och vi var därför väl utrustade för att ställa om till hemarbete. I början på 2021 flyttade vi in i ett nytt kontor i en byggnad som är klassat som en av de mest klimatsmarta i världen. Nya kontoret är anpassat för ett mer agilt arbetssätt, säger Peter Näslund från DLA Piper.

– Vi har lärt oss mycket under pandemin, bland annat att distansarbete är enklare än vad vi trodde före pandemin. Vi har också fått en ökad förståelse för kommunikation och information internt och vikten av detta. Egentligen tror vi att vi är en bättre arbetsplats efter pandemin, men en ökad flexibilitet, för samtliga medarbetare i princip. Kontorets utformning och funktioner har såklart fått ett större fokus och pandemin har definitivt påskyndat digitaliseringen och lett till ökad användning av digitala infrastrukturer och verktyg som till exempel olika typer av samarbetsplattformar, mötestjänster och signaturer, säger Stefan Erhag och Sophia Lagerholm på Advokatfirman Delphi.

 

Annons