Karriär

Så mycket tjänar bolagsjuristerna

Genomsnittslönen för kvinnliga bolagsjurister med bonus är idag drygt 91.000 kronor. Utan bonus ligger den på nästan 70.000 kronor. Lägst betalda är bolagsjuristerna inom media. 

Uppdaterad 2018-01-19
Publicerad 2018-01-18

Genomsnittslönen för kvinnliga bolagsjurister med bonus är idag 91.355 tusen kronor och 69.336 tusen kronor utan bonus. 

För manliga bolagsjurister är genomsnittslönen 98.685 tusen kronor med bonus och 84.259 tusen kronor utan bonus. 

Ur ett generellt perspektiv har nu bolagsjuristerna lika lön oavsett kön. Att den genomsnittliga lönen totalt sett är lägre för kvinnorna beror på att det är fler kvinnor bland de yngre bolagsjuristerna jämfört med män. Bland de äldre bolagsjuristerna är det dock fler män som fått högre bonusar.

Det visar färsk lönestatistik som HR Commitment har tagit fram i samarbete med Sveriges Bolagsjurister. 

Vidare visar statistiken att den bransch som lönemässigt ligger lägst är ”media” och där är också andelen kvinnor 73,5 procent jämfört med branschen ”industri” där andelen är 53,3 procent.

Nöjdheten kring den egna lönen är hög och fortfarande är högre lön den största enskilda faktorn för att inte söka nytt jobb, samtidigt som en majoritet av bolagsjuristerna anger att de saknar befordringsmöjligheter på sin nuvarande arbetsplats.

Statistiken visar också att 35 procent av bolagsjuristerna sannolikt kommer att söka ett nytt jobb inom ett till två år och att efterfrågan på fler bolagsjurister kommer att öka.

 

Platsannonser

Logga in