Börs

Så mycket kommer Investor äga i EQT

Investor har sålt EQT-aktier för 1,6 miljarder kronor. Under oktober kan investmenbolaget komma att sälja mer, men poängterar att engagemanget i EQT är långsiktigt.

Uppdaterad 2019-09-24
Publicerad 2019-09-24

Investor meddelar i dag, i samband med EQT notering på Nasdaq Stockholm att investmentbolaget har sålt en "begränsad del av innehavet i EQT AB", för att säkerställa en så kallad free float av aktien. Efter försäljningen erhåller Investor en likvid om 1,6 miljarder kronor.

Investor äger därefter 176 739 596 aktier i EQT AB, vilket motsvarar ett ägande om 18,5 procent.

Investor kan under oktober komma att sälja ytterligare maximalt 2 451 580 aktier till noteringskursen beroende på omfattningen av rådgivande bankers utnyttjande av överteckningsoptionen, framgår det av pressmeddelandet.

"I enlighet med praxis har Investor som största ägare under en månads tid lånat ut 10 396 188 aktier till rådgivande banker för att underlätta hanteringen av överteckningsoptionen", skriver Investor och poängterar att "Investors engagemang i EQT är långsiktigt".

Under morgonen meddelade EQT att intresset för erbjudandet varit stort, både bland svenska och internationella institutionella investerare och bland allmänheten i Sverige. Erbjudandet övertecknades mer än tio gånger, framgår det av pressmeddeladet. EQT kommer nu få mer än 40 000 aktieägare.

Priset vid noteringen har fastställts till 67 kronor per aktie, vilket motsvarar ett marknadsvärde för koncernen om cirka 63,8 miljarder kronor, motsvarande 6,0 miljarder euro.

Erbjudandet omfattar totalt 190 596 780 aktier, varav 86 634 900 nyemitterade aktier och 103 961 880 aktier som säljs av befintliga aktieägare.

De nyemitterade aktierna kommer tillföra Koncernen cirka 5,8 miljarder kronor i bruttolikvid, motsvarande 542 miljoner euro,  före avdrag för noteringskostnader.

Erbjudandets totala värde uppgår till 12,8 miljarder kronor, motsvarande 1,2 miljarder euro, och 13,5 miljarder kronor, motsvarande 1,3 miljarder euro, förutsatt att övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo.

“Börsnoteringen av EQT AB har nu nått mållinjen men vi ser det mer som en vätskestation på väg in i framtiden. Under noteringsprocessen har vi träffat investerare från hela världen och vi är stolta över att välkomna en stark investerarbas som kommer att stödja EQT:s tillväxtagenda när vi nu blir ett noterat bolag. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla EQT, fånga möjligheterna och förvalta det förtroende vi har från både nya och befintliga aktieägare", säger Conni Jonsson, styrelseordförande och grundare av EQT

Även Christian Sinding, VD och Managing Partner på EQT kommenterar noteringen som sker i dag på Nasdaq Stockholm:

“Idag börjar ett nytt kapitel i EQT:s historia, där vi välkomnar en ny investerarbas att få tillgång till EQT:s unika investeringsstrategi inom privatmarknaden. I linje med vårt mantra om att “allt alltid kan förbättras” kommer den förstärkta balansräkningen som noteringen innebär göra det möjligt för oss att fortsätta investera i EQT:s plattform och stödja vår långsiktiga tillväxt. Vi kommer att fortsätta vårt arbete med att skapa marknadsledande avkastning genom att framtidssäkra bolag - nu som ett noterat bolag.”

Platsannonser

Lås upp allt innehåll
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in