Annons

Annons

Så lyckas din revisionsbyrå i den digitala resan

Hur revisionsbyråerna bäst anpassar sig till den digitala utvecklingen var något som diskuterades under branschorganisationen FAR:s branschdagar. "Det handlar i hög grad om ledarskapet och att bygga en förändringsbenägen kultur", var något som flera av talarna poängterade.

Revisionsbranschen är i en snabb digital förändring och alla måste se över hur de bäst ska anpassa sig till den utvecklingen. Det var temat för FARs branschdagar som pågick den 21-22 september. 

Digitalisering handlar inte bara om teknik. Det handlar i väldigt hög grad om ledarskap. Det sa Erik Arwinge från BDO och Henrik Brinkhagen från Claremont.

– Stycka elefanten, sätt upp delmål och börja agera nu, inledde  Henrik Brinkhagen  och fortsatte:

– Visualisera en tydlig målbild och ha tidshorisonten klar för dig. Fundera över vilka förmågor den nya verkligheten kräver och om du behöver nyanställa eller vidareutveckla den personal som du redan har, sa Henrik Brinkhagen som även betonade vikten av att se på sin egen verksamhet utifrån olika perspektiv. 

Enligt Erik Arwinge har det aldrig varit så svårt att vara ledare som idag.

– Håll er ajour med utvecklingen och era konkurrenters framgångar. Avätt tid för omvärldbevakning för det är relevant. För att vara framgångsrik krävs även en tydlig insikt i hur kundens verksamhet ser ut och kommer att utvecklas och hur revisorns egna tjänster ska utformas för att möta kundens behov. Utnyttja digitaliseringen för att skapa värde och underskatta inte kundundersökningar!

Var inte heller rädda för att kroka arm med aktörer som erbjuder andra kompetenser än ni själva. Förvänta er inte att kunna allt! Bygg även en organisation där det finns förändringsvilja och en förändringsförmåga. Detta var två andra synpunkter som talarna betonade.

– Skapa förutsättningar för att få med alla medarbetare för det här är en ständig förändringsresa och någon slutmål finns det egentligen inte, avslutade Henrik Brinkhagen.

Det som driver förändringen är kundernas efterfrågan på nya arbetssätt, visade resultatet av en publikfråga. 

Enligt Johan Alvehus från Lunds universitet/Högskolan Kristianstad innebär digitaliseringen att enkla arbetsuppgifter försvinner och att nya arbetsuppgifter tillkommer. Till exempel kommer teknisk kompetens att efterfrågas i högre utsträckning och liksom Henrik Brinkhagen råder Johan Alvehus byråerna att se över vilken kompetens de kommer att vara i behov av. 

Den digitala resan skapar hopp men även frustration. För många byråer tar omställningen mycket tid och kraft. Att det är lätt att förändras när det är kaos vet vi alla. Det är desto svårare när det går bra. Det sa Susanne Reppling från Interoute och enligt henne förenklas förändringsresan om alla medarbetare i organisationen är medvetna om varför de behöver förändras. Hitta de medarbetare som tror på idén och vågar testa den, var hennes råd till de byråer som nu står inför förändringsresan. 

Niklas Möller från Capcito anslöt till Erik Arwinge om vikten av att alltid ha kunden i fokus:

– Vänta inte på att kunden ska ta kontakt med er utan ta initiativ till kundkontakt själva. Kundkontakten bör ske på en regelbunden basis och var proaktiv. Istället för att fråga "vad har ni för problem?" säg "jag ser att det här kan bli ett problem för er". 

Enligt Kicki Westerberg från Gävle Dala Revision bör man fundera på hur man utformar frågorna till kunderna för att få insikt i deras behov. Hon rekommenderar öppna frågor för att få så väl utvecklade svar som möjligt, istället för "har du tänk på att...." säg "vad har du tänkt dig?".

En annan talare var Per Johansson, chef på Revisorsinspektionen. Enligt honom får förändringsresan aldrig äventyra kvalitén och förtroendet för revisionsbranschen. Det är även viktigt att fundera över hur revisorerna kan bidra till icke-finansiella frågor och Dan Brännström, generalsekreterare för FAR, poängterade att en viktig uppgift för branschorganisationen FAR är att stödja byråerna i deras digitala resa. 

Lisa Lindström från Doberman gav följande tips om hur man tänker nytt för att utveckla nya tjänster:

1. Ju tidigare du involverar dina kunder desto snabbare kommer det att gå för dig.
2. Testa olika prototyper innan du lanserar en färdig tjänst.
3. Prioritera vad du ska fokusera på. Gör inte allt samtidigt.
4. Förstärk höjdpunkterna och ta bort frustrationerna.
5. Låt proffsen vara proffs. Var inte rädd att delegera jobb och arbeta som ett team.

Annons

Annons

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons