Jonas Svensson, vd på svenska EY, Foto: EY
Revision

"Än så länge är vi en av vinnarna"

"Vi ser positivt på framtiden! Vi har haft en bra utveckling de senaste åren och det finns inget som säger att den trenden kommer att avta". Det säger Jonas Svensson, ny vd för svenska EY, till Realtid. 

Uppdaterad 2017-12-13
Publicerad 2017-12-13

Det har gått drygt en månad sedan den tidigare styrelseordföranden för EY klev in som vd för revisions- och rådgivningsföretaget i Sverige. 

Han efterträder Jesper Nilsson som har fått en ledande befattning i EY:s Financial Services Organisation.

Jonas Svensson har arbetat på EY sedan 1994, där han är partner och auktoriserad revisor och han har även haft flera ledningspositioner inom svenska EY.  Tidigare var Jonas Svensson ordförande i branschorganisationen FAR och sedan fyra år är han medlem i FAR:s styrelse.

För Jonas Svensson var det självklart att tacka ja till vd-rollen.

– Byrån hade behov av en ny vd och då anser jag att man har ett ansvar att handla i byråns intresse. Jag har arbetat länge inom EY och känner både byråns verksamhet och medarbetare väl. Det ser jag som en styrka. 

Anser du att kravet om att vd:n för en revisionsbyrå måste vara revisor är nödvändig?

– Nej, det gör jag inte. Det är ett särsvenskt krav som inte längre fyller någon funktion. Vi för en dialog om detta med branschorganisationen FAR och med Revisionsinspektionen, men eftersom det är ett lagkrav tar det lång tid att ändra. 

Sedan juli 2013 arbetar svenska EY integrerat i en nordisk organisation. Det innebär att vd-rollen för EY inte är lika exekutiv som på många andra svenska bolag och att viktiga beslut fattas på nordisk nivå. Jonas Svensson kommer bland annat fortsätta att vara extern talesperson för EY:s svenska verksamhet och fortsätta att vara huvudansvarig för flera av EY:s större och noterade revisionskunder. 

– För att inte förlora sin revisorstitel måste man debitera ett antal timmar varje år. Därför är det inte aktuellt för mig att inte fortsätta jobba som revisor, säger Jonas Svensson och säger att han tycker att det är minst lika roligt att jobba mot kunder som att vara vd.

Det nordiska samarbetet är en stor fördel, menar Jonas Svensson.

– Många av våra kunder har en global verksamhet. För de finns inga landsgränser. Därför uppskattar de också en global aktör av revisions- och rådgivningstjänster. 

Vilka utmaningar ser du framöver?

– Det är mycket som händer i vår bransch nu. Inom revision sker det till exempel stora förändringar som är förknippade med digitaliseringen, automatiseringen och robotiseringen. Jag är positiv till förändringarna, men inser också att det finns en utmaning i att ställa om. Vi har redan nu börjat ta in ny slags kompetens. Till exempel rekryterar vi statistiker, matematiker, ingenjörer och förstås medarbetare inom IT.  Den accelererande utvecklingen innebär även att våra kunder får nya behov. Trenden är att advisory växer kraftigt på alla revisionsbyråer just nu, vilket har att göra med att kunderna måste fokusera på det som de är bra på och ta hjälp med allt det andra, till exempel kvalitetssäkring, riskhantering och utveckling och strategi.  En annan utmaning ligger i att bibehålla samma goda kvalité som vi har idag. Under senare år har kraven på revisorer ökat och vi har ständigt samhällets ögon på oss.  En tredje utmaning ligger i vara en attraktiv arbetsgivare som lyckas attrahera och behålla talangerna.

Har det blivit lättare att skapa värde för kunderna?

– Ja, på många sätt har det blivit lättare. Samtidigt har kraven på leveranserna ökat. Vi strävar efter ”Building a better working world”.  Att skapa förtroende och hållbar tillväxt som bidrar till att affärsvärlden och arbetslivet fungerar bättre och som även bidrar till samhället.

Vad händer på EY nu?

– Vi tittar ständigt på vilka nya områden som vi ska bli verksamma inom, men vilka dessa blir kan jag inte avslöja nu.

Hur har EU:s revisionspaket påverkat er?

– Än så länge är vi en av vinnarna, eftersom våra kunder inom revision har blivit fler. Det pågår stora upphandlingar just nu och jag tror att det kommer fler inom några år. Den nya regleringen påverkar oss även på så vis att vi begränsas i vilka rådgivningstjänster som vi kan erbjuda våra kunder. Just det förändrar arbetet för branschen. 

Realtid.se har tidigare skrivit om byrån  Alvarez & Marsal, som nyligen etablerade sig på den svenska marknaden som en följd av de allt tuffare kraven på revisionsfirmorna att dra ned på den lukrativa sidoverksamheten inom bl a M&A, due diligence och turnaround, för att istället enbart ägna sig åt revision. 

Byrån, som leds av ett gäng konsulter från KPMG, fokuserar på alla tjänster som revisionsjättarna erbjuder sina kunder, utom just revision.

Ser du Alvarez & Marsal som en ny konkurrent?

– Jag har svårt att se hur den byrån väsentligt särskiljer sig från andra rådgivningsbyråer som redan finns, som till exempel Accenture, McKinsey & Company och Boston Consulting. Vi får ständigt nya konkurrenter, framförallt ser vi nya aktörer som erbjuder nya spännande lösningar inom redovisning. 

Vilken roll kommer EY spela i framtiden?

– Förhoppningsvis en ledande roll. Vi vill skapa värde för både kunder och samhället. I det ligger att  skapa faktisk ekonomisk nytta och att bidra till samhället genom samhällsviktiga projekt. Vi siktar även på att vara den bästa arbetsgivaren, eftersom våra medarbetare är vår viktigaste resurs. Vi ser positivt på framtiden! Vi har haft en bra utveckling de senaste åren och det finns inget som säger att den trenden kommer att avta. 

 

Platsannonser