Finans Nyhet

Så här löser du tvister mellan företag

Taggar i artikeln

Lexly
Lexly, tvistLexly, tvist
Publicerad
Uppdaterad

Hur löser man bäst en konflikt med ett annat företag? Lexly reder ut vad som gäller.

Realtid.se

Innehåll från Lexly

Som läsare av Realtid får du Lexly Business Bas gratis i sex månader (värde 199 kr/mån, ex moms)

Läs mer om erbjudandet här >>

Annons

Produkttvister mellan företag regleras i köplagen. Lagen är dispositiv, vilket innebär att parterna kan komma överens om andra villkor. När det gäller köp av tjänster mellan två företag finns det dock ingen lag till hjälp. I detta fall är det avtalet mellan parterna som reglerar rättigheter och skyldigheter.

Kom överens via förlikning

Om ditt företag och ett annat företag hamnat i en tvist är den allra bästa lösningen att komma överens på egen hand. Det sparar både tid och pengar – till exempel riskerar du inte att behöva betala motpartens ombudskostnader om du förlorar tvisten i domstol. I och med att rättegång undviks, behöver tvisten heller inte bli offentlig. Vid förlikning är ett juridiskt ombud med kunskap och erfarenhet av avtalsrätt och förhandlingsvana till stor hjälp.

Skiljeförfarande

Ett annat sätt att lösa tvisten är genom skiljeförfarande, ett slags rättegång, i skiljedomstol. En förutsättning för att den här lösningen ska bli möjlig är att ni har en skiljeklausul i ert avtal. Tre skiljemän (två utses av respektive part, den tredje är opartisk) bedömer då tvisten och hur den ska lösas. Fördelarna är att en skiljedom oftast går snabbare än en rättegång och att domen inte blir offentlig. Domen kan dock inte överklagas och det kan bli en kostsam lösning. Huvudregeln är nämligen att den förlorande parten, förutom att betala både sina egna och motpartens ombudskostnader, även betalar arvodet till skiljenämnden.

Annons

Tvistemål i allmän domstol

Tvister kan drivas vidare till domstol. Då ansöker ena parten till tingsrätten om att motparten ska stämmas. Väljer tingsrätten att godta stämningsansökan sätter en process igång som kan bli långdragen. Det kan också bli en mycket dyr historia, eftersom den som förlorar får stå för merparten av kostnaderna om tvistebeloppet motsvarar minst ett halvt prisbasbelopp (23 800 kr 2021). Vid värden under detta belopp står parterna för sina egna ombudskostnader oavsett utfall. Förhandlingen är oftast offentlig, precis som domen. Detta är alltså inget bra alternativ om ni vill hålla tvisten hemlig.

Så här minskar du risken för tvist

Tvister kan bli både dyra och segdragna. Värdefulla affärsrelationer kan förstöras. Vill du göra allt du kan för att undvika konflikter och tvister med dina affärspartners, är det ert avtal du ska lägga tiden och pengarna på. Ett noga genomtänkt och väl formulerat avtal gagnar båda parter: ni har i förväg bestämt vad som gäller när något går fel och kan därför lösa en eventuell tvist både snabbare och billigare. Ett affärsavtal kan jämföras med ett äktenskapsförord: parterna skriver det inte med siktet inställt på skilsmässa, utan med intentionen att få en lång, hållbar och givande relation.

Lexly erbjuder stöd och rådgivning inom alla typer av tvister. Boka enkelt in ett första kostnadsfritt samtal där du får beskriva ditt ärende. Därefter får du råd och vägledning kring hur du på bästa sätt går vidare.

Annons

Läs mer här>>

Som läsare av Realtid får du Lexly Business Bas gratis i sex månader (värde 199 kr/mån, ex moms)

Läs mer om erbjudandet här >>

Mer innehåll från Lexly hittar du här >>

Annons