Annons

Annons

RQ PARTNER CONTENT ANNONS

claes_nordeback.png

Claes Nordebäck på BDO:s Corporate Finance-avdelning har gedigen erfarenhet av företagstransaktioner.

Så går du tillväga när du vill sälja ditt företag

Som företagare ställs man dagligen inför många valmöjligheter. Behov av kapital eller kompetens för att fortsätta växa, behov av att frigöra kapital till förmån för andra investeringar eller att en köpare rent av hört av sig. Ibland landar beslutet i att det är rätt läge att sälja företaget.

AV BDO

Att sälja ett företag är en process som i regel tar sex till tio månader. Det finns många fallgropar att gå i så många gånger kan det vara värt att anlita en professionell rådgivare. BDO delar med sig av några tips på hur du ska tänka vid en försäljning.
Inledningsvis handlar det väldigt mycket om insamling av information för att kunna kommunicera en så rättvisande men attraktiv bild som möjligt samt att identifiera rätt köpare. Skapa dig en realistisk bild av vad ditt företag är värt. Här finns det olika värderingsmetoder som man kan använda sig av.

– En bra start är att göra en nulägesanalys och sedan utifrån den försöka göra en bedömning av bolagets framtida avkastning och kassaflöde, säger Sara Grenmark som är värderingsspecialist på BDO. 

En annan metod är att göra en bedömning utifrån hur jämförbara noterade bolag värderas i förhållande till exempelvis omsättning eller vinst.

Rätt kontakter och nätverk leder till rätt köpare

Nästa steg är att presentera sitt bolag på ett trovärdigt och attraktivt sätt för att visa på investeringsmöjligheten. Claes Nordebäck på BDO:s Corporate Finance-avdelning har lång erfarenhet av företagstransaktioner och näringslivet.

– Att identifiera potentiella köpare och konkurrensutsätta dem är affärskritiskt för att för att maximera värdet av försäljningen. Här är kontakter och nätverk A och O, säger Claes Nordebäck.

När buden sedan börjar komma in behöver man analysera dem och fundera på vem man vill sälja till och på vilket sätt.

– Vi rekommenderar att ta in bud på den underliggande rörelsen stället för priset på aktierna. Det kan hända mycket i balansräkningen innan affären är i hamn och genom att inhämta bud på rörelsen minskar risken för missförstånd senare i processen, säger Claes Nordebäck.

Innan man tar i hand och slutförhandlingarna är avklarade brukar köparen göra en genomlysning av företagets historik för att kunna göra en bedömning om den framtida potentialen och riskerna, en så kallad Due Diligence (DD). 

– Den kan leda till eventuella justeringar av köpeskillingen, diskussioner om garantier och ansvarsbegränsningar. Här kan det vara en god idé att låta rådgivare leda slutförhandlingarna för en så lyckad utkomst som möjligt, säger Claes Nordebäck.

/Faktaruta/

  • Börja i tid
  • Ha en tydlig förväntansbild – både monetärt och strategiskt
  • Gå in i processen med ett öppet sinne – det blir sällan den köpare du först trott
  • Säkerställ att alla certifieringar, avtal och tillstånd är på plats
  • Se över koncernstruktur, aktieägaravtal och kund- och anställningsavtal

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons