Annons Annons
Fredrik Colliander
Fredrik Colliander är fondförvaltare på Carnegie Fonder.

Ryssland förblir oljeberoende

Året har hittills varit väldigt oroligt för världens börser. En av huvudorsakerna är att oljepriset föll kraftigt och då kunde naturligtvis inte Ryssland undgå att drabbas, skriver Fredrik Colliander som förvaltar femstjärniga Carnegie Rysslandsfond.

Uppdaterad 2016-05-16
Publicerad 2016-02-17

Oljeprisutvecklingen under månaden har helt och hållet dirigerat i vilken riktning den ryska valutan och börsen handlat. Volatiliteten har varit väldigt stor och det har varit mycket tvära kast. Tidvis var börsen över 10 procent, men vid slutet av månaden stängde den i det närmaste oförändrat.

De ryska skatteintäkterna är starkt beroende av intäkterna från oljeindustrin. Sambandet är inte linjärt utan intäkterna faller fortare än oljepriset. Man räknar med att den effektiva skattesatsen är 70 procent vid ett oljepris på 70 dollar per fat och att den faller till 43 procent vid ett oljepris på 30 dollar. Detta innebär alltså att trycket på budgeten ökar snabbare än oljepriset faller.

För att möta det fallande oljeprisets effekter på skatteintäkterna planerar man nu att skära ned statens utgifter med 10 procent. En sådan stor nedskärning skulle naturligtvis få allvarliga effekter på tillväxten och det är inte sannolikt att man klarar av det. Risken är stor att man istället låter budgetunderskottet öka.

Enligt budgetlagen för år 2016 får dock inte underskottet bli större än 3 procent. Putin har också tydligt deklarerat att 3 procent är ett absolut tak, vilket medför en mycket besvärlig situation. Oljeprisutvecklingen har under de senaste 50 åren varit avgörande för Rysslands makroekonomiska utveckling och det finns ingen anledning att förvänta sig en förändring av detta under den närmaste framtiden. Ryssland är och förblir beroende av oljan.

Konsumentindex ligger kvar på rekordlåga nivåer, - 24 procent för det fjärde kvartalet, vilket är ungefär samma nivå som för det tredje kvartalet. Intressant att notera är dock att förväntningarna inte har försämrats trots oljeprisfall och fortsatt rubeloro.

Vill du ha löpande nyheter från oss?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev Utsikt så tar du del av nyheter, intervjuer och alla våra förvaltares kommentarer.


CARNEGIE FONDER

Platsannonser

Logga in