FinansNyhet

Rysk ”vapenman” i Kamprads oljebolag

Publicerad

NGM-börsens eget börsnoterade holdingbolag har numera omvandlats till oljebolaget Shelton Petroleum där ett Ikea-bolag är största aktieägare och den kontroversielle ryssen Michail Malyarenko figurerar i kulisserna.

Ian Hammar

Shelton Petroleum-aktien noteras på NGM-börsen precis som tidigare NGM-holdingbolaget.

Och enskilt största aktieägare i Shelton Petroleum är Ikea-bolaget Two Eye Fund, med en ägarandel på 12 procent per den sista juli.

Realtid.se får tag på Sheltons vd Robert Karlsson.

Annons

Är er inriktning att leta efter nya oljekällor, eller att pumpa upp olja ur befintliga oljekällor?

– Det är egentligen en kombination, säger han.

– Vi har både producerande oljekällor och en prospekteringsverksamhet.

Annons

Ligger hela er verksamhet i Ryssland?

– I Ryssland och Ukraina.

Hur stora bevisade oljefyndigheter har ni?

Annons

– Vi har oljereserver på 16 miljoner fat, och därutöver oljeresurser på ytterligare 340 miljoner fat.

I oljebranschen betyder ”reserver” bevisade fyndigheter, medan ”resurser” betyder troliga fyndigheter som ännu ej är bevisade.

Oljepriset ligger i dagsläget kring 77 dollar per fat. Dollarn ligger på 7,36 kronor. 1 fat olja är på kring 160 liter.

Hur mycket olja pumpar ni upp per dag från era oljekällor?

– I dagsläget ligger vi på en takt kring 250-300 fat om dagen.

Vilken utveckling för bolaget ser du framför dig?

– Vi är nu inne i en position där vi har två stycken huvudsakliga mål.

– Det ena är att pumpa upp mer olja från oljekällor där vi redan pumpar upp olja.

– Och sedan vill vi ta fortsatta steg med vår oljeletning.

– Vad gäller att pumpa upp mer olja, så har vi ett oljefält i Ukraina utanför Poltava.

– Det är där vi pumpar upp de 250-300 faten om dagen jag nämnde.

– Där har vi målet att via arbetsprogram steg för steg öka produktionstakten.

– Det är ett gammalt oljefält [Lelyaki-fältet] som en gång var ett av de allra största producerande oljefälten i hela det tidigare Sovjetunionen.

– Fördelen med det är att all infrastruktur är på plats.

– Hos oss har det här fältet ingått sedan årsskiftet.

– Och vi kommer nu att lansera ett program – eller vi har redan inlett det snarare, för att öka upp produktionstalen där.

– Det ska vi göra dels genom att borra nya brunnar, och dels genom att gå in i gamla brunnar som inte är i bruk i dag och reparera dem.

– Det gör att det blir väldigt kostnadseffektivt att få upp produktionen på det här Lelyaki-fältet.

– Så det är vårt ena mål.

– Det andra är att vi i Ryssland precis har avslutat ett framgångsrikt prospekteringsprogram där vi letat efter nya oljekällor.

– I samband med det hittade vi olja, och kommer inom kort att börja pumpa upp olja från de oljekällorna.

– Vi har allt på plats för att börja med det.

– När vi letade efter olja där borrade vi två prospekteringsbrunnar, och vi hittade olja vid båda borrningarna.

– Så där är vi redo att börja pumpa upp olja nu.

Hur mycket?

– Först måste vi borra fler brunnar, men till att börja med kommer vi att börja pumpa upp olja från de två första prospekteringsbrunnarna.

– Sedan, i början av 2011, ska vi sätta igång ett utvecklingsprogram där.

– För varje ny brunn vi kommer att borra, så räknar vi med att kunna pumpa upp ännu mer olja från det här ryska oljefältet.

– Vi räknar med att komma upp i en produktionstakt på några tusen fat om dagen där.

– Och det är även den produktionstakten vi räknar med att nå för Lelyaki-fältet.

Hur ser det ut med er ekonomiska ställning? Kommer ni att behöva kapitaltillskott?

– De pengar vi har i kassan är större än våra skulder.

Hur mycket större?

– Det kommer vi att meddela i vår resultatrapport för andra kvartalet som offentliggörs på torsdag i nästa vecka, den 26 augusti.

– Då kommer vi att ge en uppdatering av det.

I övrigt finns uppgifter om att Shelton Petroleum har samröre med ryssen Michail Malyarenko, att han tidigare var engagerad i ryska oljebolaget Malka Oil, och valde vid ett tillfälle att ockupera ett av Malkas oljefält med en väpnad trupp.

” I maj påstods dessutom [Malka Oils] förre styrelseordföranden Michail Malyarenko ha ockuperat oljebolagets [Malka Oils] fält med en väpnad styrka”, skrev Dagens Industri i slutet på 2009.

Det var i samband med olika tvistigheter mellan Malyarenko och Malka Oil.

Och Shelton Petroleum gick ut med ett pressmeddelande i november om att Shelton (före detta Petrosibir) har ingått ett avtal med Malyarenko.

Det handlar om att Shelton har köpt en option på att köpa Malyarenkos ägarandel på 17,5 procent av det sibiriska raffinaderiet Tomsk Refining.

Som ett led i det upplägget har bland annat Shelton lånat ut 3 miljoner dollar till Malyarenko.

Har ni affärer med Malyarenko?

– Vi har gjort en transaktion med honom, säger Shelton Petroleums vd Robert Karlsson.

Vad är det för transaktion?

– Vi har under en tid tittat på ett bolag som heter Tomsk Refining som driver ett raffinaderi i Ryssland.

– Vi ser möjligheter att jobba för att utveckla Shelton Petroleum till ett ”integrerat” oljebolag som både pumpar upp olja, och därutöver även raffinerar olja till färdiga oljeprodukter som bensin och diesel.

– Därför har vi skaffat oss en option att köpa aktier i Tomsk Refining.

Vilken ägarandel får ni om ni köper de aktierna?

– En minoritetspost.

Har ni för avsikt att köpa hela Tomsk Refining?

– Det är inget som låter sig göras i en handvändning, men vi har skaffat oss en intressepost genom optionen.

– Därutöver för vi diskussioner och ser vad vi kan göra i övrigt.

– Så den här optionen och de aktier vi därigenom kan köpa, är ett första steg.

Är det Malyarenko som äger hela Tomsk Refining?

– Nej, jag vet inte hur många aktieägare som det bolaget har.

– Det är ett antal aktieägare, kanske 50-100 aktieägare.

– Malyarenko äger en aktiepost i det bolaget.

– Och vi har köpt en option av honom som ger oss rätt att köpa hans aktier i Tomsk Refining.

Stämmer det att ni även har lånat pengar till Malyarenko?

– Det är upplägget med optionen som är utformat så att vi har gett ett lån till Malyarenko.

– Och för det har vi fått en option att köpa hans aktier i Tomsk Refining.

Vågar ni göra affärer med Malyarenko?

– Vi tycker att Tomsk Refining är ett intressant bolag.

– Och nu har vi en option på att köpa aktier i det bolaget.

– Det är där vi står.

Har du själv hört talas om att han ockuperat ett av Malka Oils oljefält med en väpnad styrka?

– Ja, det är klart.

– Det har ju stått i tidningarna om omständigheterna kring Malka Oil.

Är han inte en farlig filur?

– Som sagt så är vi intresserade av Tomsk Refining.

– Och vi utröner möjligheter att köpa aktier i det bolaget.

– Mer än så är det inte.

Så ni tycker inte att det är riskabelt att göra affärer med Malyarenko?

– Vi är intresserade av att köpa raffinaderiet.

– Om vi skulle utnyttja vår option och köpa Malyarenkos aktier i Tomsk Refining, så blir det våra aktier.

Har du träffat Malyarenko själv?

– Ja.

Vad fick du för intryck av honom?

– Det har jag egentligen inga kommentarer till.

Även om ni känner er lugna så kanske aktieägare i Shelton Petroleum blir nervösa av att ni gör affärer med personer som Malyarenko?

– Ja, men tanken är att det här i slutändan kommer att bli så att vi äger aktier i raffinaderiet.

– Det är det som är grejen, och det tror jag att aktieägarna håller med om vore bra för Shelton Petroleum.

Och ni litar på Malyarenko? Det finns ingen risk för att er uppgörelse med honom kommer att gå snett?

– Vi har ett avtal, och det avtalet ska följas.

Är Shelton Petroleum det som tidigare var NGM-börsens eget börsnoterade holdingbolag?

– Ja, det stämmer.

– Det är samma gamla moderbolag.

Så det moderbolaget togs över av nya ägare, som satte in oljebolagen Petrosibir och Shelton Petroleum som är Sheltons nuvarande verksamheter?

– Petrosibir är vår nuvarande ryska verksamhet, och Shelton Canada som det hette hade den verksamhet i Ukraina som vi nu äger.

– De två bolagen har slagits ihop nu, och jag tycker att nya Shelton Petroleum är ett fantastiskt fint bolag.

Går Shelton Petroleum med vinst?

– Hittills har vi kommit med resultatrapport för första kvartalet 2010, och enligt den rapporten hade vi ungefär nollresultat under första kvartalet.

– Och i takt med att vi ökar oljeproduktionen, så kommer vi självklart att bli ett vinstgivande bolag.

Kommer Shelton Petroleum att behöva kapitaltillskott från aktieägarna? Exempelvis om ni får möjlighet att köpa hela Tomsk Refining?

– Vi har egentligen inte kommenterat vårt kapitalbehov.

– I dagsläget har vi egna kassaflöden.

– Och väldigt mycket av kapitalbehovet handlar om i vilken takt vi bestämmer oss för att göra saker.

– Vi kan klara oss på de kassaflöden vi genererar själva.

– Men ska vi få ”utväxling” på våra tillgångar, så måste vi söka olika typer av lösningar.

– Det kan ske genom att vi jobbar med partners som är med och finansierar, eller så kan vi låna pengar, eller be aktieägarna om kapitaltillskott.

– Det finns olika varianter.

Vad har du för vision om hur Shelton Petroleum kommer att se ut om fem år?

– Vi har ju väldigt höga ambitioner med bolaget.

– Och det tycker jag att vi har visat historiskt, att när vi har sett bra affärsmöjligheter så har vi tagit tillvara på det.

– Det tänker vi fortsätta med.

– Vi vill fortsätta expandera verksamheten, och bygga något riktigt bra.

Vad tror du om oljepriset framöver?

– På kort sikt är det alltid svårt att sia om.

– Men för mig är det i alla fall så att det ändå går i riktning mot en positiv trend för oljepriset, om man ser på omvärldsfaktorerna.

– Det är svårt att se att oljepriset inte kommer att stiga på sikt, även om det är svårt att säga hur det blir på kort sikt.

Tror du på ”peak oil” med ett oljepris som skjuter i höjden på grund av akut oljebrist?

– Den typen av spekulationer ger jag mig inte in i.

– Men om man ser på de närmaste årens förväntade oljeproduktion och oljeefterfrågan, så är det så att oljekällorna i världen sinar successivt och stora investeringar måste göras för att bibehålla produktionstakten.

– Jag har svårt att tro att vi inte kommer att se en långsiktigt positiv trend för oljepriset.

Du var själv tidigare ekonomichef för IT-bolaget Mandator?

– Ja. Det var för tre år sedan.

– Men nu känner jag mig kanske mer som oljeperson.

När Realtid.se i efterhand frågar
Karlsson om synpunkter på artikeln vill han tona ner Shelton Petroleums ägarbild, koppling till Malyarenko och att Malyarenko skulle vara en ”vapenman”.

Enligt Karlsson är Alpcot Capital Management med Björn Lindström och Katre Saard i spetsen, största aktieägare i Shelton Petroleum totalt sett via flera bolag inklusive Corso Holding.

– Och om man är petig är det inte korrekt att säga att vi har affärer ihop med Malyarenko.

– Vi har ingen annan koppling till Malyarenko annat än att vi har gjort den här transaktionen om optionen på aktier i Tomsk Refining.

– Så därför tycker jag att det är lite missvisande att säga att vi gör ”affärer” med honom.

– Har man affärer med någon så är det något man gör i ett ständigt affärsförhållande.

– Jag har hört uppgifter om att Malyarenko ockuperade Malka Oils oljefält, men jag vet inte om det är sant eller inte.

– Det får andra ta ställning till.

– Jag har hört versioner som innebär att han inte hade några vapen alls med sig.

– Vi vet inte om han hade vapen med sig eller inte.

– Jag vet inte mer än
vad som har stått i tidningarna.

– Vad tycker du själv om ”Rysk vapenman i Kamprads oljebolag” som rubrik på den här artikeln?

– Det kan ifrågasättas om ”vapenman” är en korrekt beteckning för Malyarenko.

– Vet du om han hade vapen ombord på helikoptern?

Kom han med helikopter när han skulle ockupera Malka Oils oljefält?

– Jag utgår ifrån det.

– Jag läste någonstans om det.

– Men vad vet vi om det här egentligen?

Vad har Malyarenko för bakgrund?

– Han är en rysk entreprenör som har varit med och starta ett antal bolag, särskilt i råvarubranschen.

– Och du skriver att Malyarenko är ”i” Shelton Petroleum.

– Jag tycker själv inte att han är ”i” bolaget.

– Är en person ”i” ett bolag om bolaget gör en transaktion med honom?

– Det finns en affärstransaktion mellan Shelton Petroleum och Malyarenko, men innebär det faktamässigt att han är ”i” Shelton Petroleum?

– Vi har gjort en transaktion med honom.

– Det är väl det vi har gjort.

– Och det har vi öppet deklarerat i ett pressmeddelande för 7-8 månader sedan.

– Så jag vet inte om du har något annat förslag på rubrik.

– Frågan är om rubriken stämmer.

– Det är ju det som är frågan.

– Jag tycker inte att den gör det.

Varför inte?

– Jag tycker inte att Malyarenko är ”i” Shelton Petroleum.

– Det känns tråkigt att föra en konversation med dig om du inte lyssnar och inte tar hänsyn till det jag säger om jag ska vara ärlig.

– Dels är benämningen ”vapenman” konstig.

– Det står dig fritt att kalla vem som helst för vad som helst.

– Men ”rysk vapenman” är en rätt kraftig formulering.

– Sedan är det fel att säga att han är ”i” Shelton Petroleum.

Ännu senare reagerar Karlsson igen:

– Det är fel att jag har sagt till dig att ändra artikelrubriken till ”Rysk affärsman i Kampads oljebolag”.

– Har jag sagt till dig att du ska ändra rubriken?

– Det har jag inte sagt.

Du tog väl upp som ett alternativt förslag att man skulle kunna ha den rubriken istället?

– Istället för ”rysk vapenman” skulle man lika gärna kunna säga ”rysk affärsman”.

Realtid.se har frågat Shelton Petroleums vd Robert Karlsson om han vet hur man får tag på Michail Malyarenko.

”Tyvärr har jag ingen kontaktuppgift på Malyarenko. Du får nog ta ett eventuellt samtal via en rysk tolk”, svarar Karlsson via mejl.

Måste inte ni veta hur ni ska få tag på honom då eftersom ni har affärer med honom? Hur gör ni då själva om ni behöver få tag på honom? Eller säger han ”ring inte mig, jag ringer er”?

”Jag har ingenting emot att du pratar med honom, men tyvärr har jag inget nummer. Vi gjorde en affärsuppgörelse hösten 2009 men vi har ingen löpande kontakt.”

Vid en börskurs på 50-60 öre i skrivande stund, är hela Shelton Petroleum värt drygt 240 miljoner kronor på NGM-börsen.

Aktien hade en topp våren 2007 på 2,60-2,70 kronor, och föll därefter till 10 öre som lägst hösten 2008 (då det fortfarande var NGM:s holdingbolag och inte Shelton Petroleum).

Därefter har aktien haft en positiv utveckling och har tidvis varit uppe kring 90 öre.

I början av 2010 fick Shelton Petroleum sitt namn, efter att bolaget tidigare hetat Petrosibir.

Sommaren 2009 kom besked om samgåendet mellan Petrosibir och tidigare Shelton Canada vilket godkändes mot slutet av året.

I början av 2009 kom besked om att samtal förs om att slå samman NGM:s gamla holdingbolag med Petrosibir. Det samgåendet genomförs i början av sommaren 2009.

Realtid.se har frågat Karlsson vilket oljepris Shelton Petroleum kan sälja sin olja för i Ryssland och Ukraina, och vilken kostnad bolaget har per fat för att pumpa upp oljan.

Karlsson svarade då att det finns möjlighet för Shelton att exportera sin olja, men att den oljeproduktion bolaget hittills har i Ukraina i princip har sålts inom Ukraina.

Han hänvisar till Sheltons kommande resultatrapport för mer information om vilka marknadspriser och produktionskostnader bolaget har, och att det även finns en del information om det i den förra resultatrapporten för första kvartalet.

Shelton Petroleums resultatrapport för andra kvartalet 2010 presenteras på torsdag i nästa vecka, den 26 augusti.

Realtid.se har sökt Ikea för kommentarer.

Ylva Magnusson är presskontakt på Ikea i Sverige, och hänvisar till en annan person som skulle återkomma.

En kvinna återkommer senare med telefonnummer till en Jörgen Sörensen på Inter Ikea, men på hans telefonnummer var det inget svar.

Ikea-grundaren Ingvar Kamprad är världens 11:e rikaste person med en förmögenhet på 23 miljarder dollar enligt Forbes.

Det motsvarar 161 miljarder kronor med dagens dollarkurs.

Själv brukar Kamprad avfärda uppgifterna om att han skulle vara så rik, och hänvisa till att Ikea ägs av stiftelser.

Shelton Petroleum finns med på aktiemäklarfirman Remiums hemsida Introduce.se.

Där finns en uppdatering från i juni, där det står så här i ett avsnitt om ”Utsikter och värdering”:

”Shelton besitter betydande oljetillgångar motsvarande 14 miljoner fat 3P-reserver och över 300 miljoner fat olja i marken.

Bolaget står nu på två ben med kassaflödesgenererande produktion och långsiktiga möjligheter att utveckla och bevisa reserver i Ryssland och Ukraina.

Investeringsbehovet för att uppnå storskalig produktion i Ryssland bedöms till runt 13 MUSD vilket successivt ska öka produktionen från 1 till 8 brunnar under 2011.

Utöver det har prissituationen i Ukraina förbättrats betydligt från föregående år, och med ett fullt genomfört lagförslag kommer försäljningspriserna närma sig världsmarknadspris.

Investeringsbehovet kommer täckas av kassaflöden, farm-outs, bank- och emissionsfinansiering.”

Enligt hemsidan räknar Remium med att Shelton kommer att nå intäkter kring 60 miljoner kronor år 2010 och 250 miljoner kronor år 2011.

Med sina antaganden antar Remium att Shelton kommer att kunna visa upp en vinst per aktie på 0,19 kronor 2011.

Med gällande aktiekurs på 0,56 kronor i skrivande stund, innebär det ett p/e-tal under 3.

Och det slutar inte där.

För 2012 räknar Remium med att Shelton når intäkter på nästan 800 miljoner kronor, och en vinst per aktie på 0,94 kronor, alltså en vinst per aktie högre än dagens aktiekurs!

Realtid.se får tag på aktieanalytikern Kristian Kierkegaard på Remium.

Stämmer det att ni räknar med att Shelton kan uppnå en vinst per aktie på nästan 1 krona år 2012?

– Du får tänka på att det blir en viss utspäddningseffekt efter vår senaste genomgång av bolaget.

– Shelton har gjort en riktad nyemission, så nu finns det fler aktier i bolaget.

– Jag inväntar Sheltons resultatrapport i nästa vecka innan jag gör en ny uppdatering.

– Och man kan anta att det kommer att behövas mer kapitaltillskott till Shelton framöver, för att nå de oljeproduktionssiffror vi har räknat med.

Men även om man räknar försiktigt kan det bli så att Shelton når en vinst per aktie på hälften av vad ni räknat med?

– Det kan krävas större equity-tillskott så vinsten per aktie är helt avhängig utspädningen.

– Men det finns absolut goda möjligheter att bolaget gör betydande vinster.

Och hur bör man värdera Shelton-aktien? Till ett p/e-tal på 5?

– Det är som sagt var svårt att avgöra vilket investeringsbehov Shelton har för att nå uppsatta mål.

– Och p/e-talet är helt beroende av hur mycket kapitaltillskott från aktieägarna som krävs.

Men kan man säga att Shelton-aktien ser ut att vara väldigt lågt värderad på nuvarande nivåer på 50-60 öre?

– Vi tycker att aktien ser billig ut på de här nivåerna.

– Aktien ser väldigt bra ut utifrån risk & reward [avkastningsmöjlighet i förhållande till risk].

Finns det risker med vilka oljepriser man kan få ut i Ryssland och Ukraina?

– Det är självklart en risk för alla oljebolag.

– Men Shelton har sagt att marknadspriset för olja i Ukraina rör sig närmare och närmare världsmarknadspriset.

– I den oljeauktion som genomfördes i våras hamnade oljepriset i Ukraina kring 64 dollar per fat.

Och vad har Shelton för kostnad för att pumpa upp sin olja? Det är väl billigare att pumpa upp olja från landbaserade källor? Kan produktionskostnaden hamna på 10-20 dollar per fat?

– Jag har inget riktigt bra svar på det just nu, men det kan kanske ligga kring 20 dollar per fat.

– Det positiva är att Sheltons på sitt oljefält i Ukraina utvinner olja där genom att i stort sett renovera gamla oljebrunnar, vilket bör innebära en låg produktionskostnad.

– Det handlar om att renovera befintliga borrhål och installera pumpar, men även borra nya brunnar.

– Det är betydligt billigare än att börja ”green field”.

En källa med inblick i Ryssland hör av sig.

– Jag läser att Shelton Petroleum vill köpa ett raffinaderi i Tomsk.

– Där i Tomsk finns det en hårdför maffiastruktur.

– Det får man vara lite försiktig med.

– Ett tag var jag i Ryssland för ryska fiskeriföretaget Mosjke Peribuski, och de skickade ju aldrig hem pengarna till Ryssland.

– Och så en dag gjorde ryska staten en razzia på bolaget när jag var där.

– Företagen i Ryssland vill helst av allt frigöra sig från strukturerna i landet.

– Vi besökte svenska ambassaden i Ryssland där en Blücher tog emot.

– Han sa att alla stora svenska företag har jättesvårt att etablera sig i Ryssland.

– Det enda svenska företaget som klarat sig hyggligt är Rausings Tetra-Pak som går ganska bra.

– Men i övrigt är det ganska tufft.

– Och jag förstår det.

– I Ryssland finns det olika borgmästare i olika regioner av landet.

– Och de vill inte ha med varandra att göra.

– Det är klanstyren i hela Ryssland, vilket inte är lätt att handskas med.

– När jag var där var de lokala domarna stora makthavare, och då var det starka grupper som tog över statliga företag genom domarväsendet.

– Papper om det skrevs på av domarna i respektive region där det fanns klaner.

– Så strukturerna i Ryssland släpper aldrig ifrån sig något gratis.

– Därför är det inte lätt att hantera företag i Ryssland.

– Samtidigt är det ett intressant land med en fruktansvärd ekonomisk potential.

– Och det är ett så stort land att de ena regionerna vet inte vad de andra gör.

– Olika borgmästare är också lokala makthavare.

– Putin var väl borgmästare i Sankt Petersburg, och sedan har Moskva, Ukraina och så vidare sina borgmästare och maffia-organisationer och allt möjligt.

– I de norra regionerna där finns det också borgmästare som styr.

– Och ingen av borgmästarna ville ha med varandra att göra.

– Det ledde till problem när järnvägsnät och allt skulle sys ihop.

– Det blev brist på järnvägsvagnar.

– Så man får inblick när man har varit i Ryssland.

– Nuförtiden har det väl blivit bättre och mer anpassat till västvärlden.

– Men Ryssland styrs fortfarande av fruktansvärt starka klaner.

– Det är inte lätt att hantera.

– De gör precis vad de vill.

– När jag var i Ryssland fanns det 5000 banker i landet.

– Och ligorna sprängde ständigt bankerna stup i ett.

– Först lurade bankerna folk att sätta in pengar, och sedan försvann bankerna.

Har du hört talas om Michail Malyarenko?

– Ja, men inte från min tid i Ryssland.

– Jag hörde aldrig talas om honom där.

– Men jag har hört att han var involverad i Malka Oil.

– Och de här maffiastrukturerna kan nästla sig in i bolag och ta över mer och mer med hjälp av domarna; det här domarväsendet.

– Så man får vara fruktansvärt försiktig.

– Man måste ha bra relationer med de strukturer som är mest västvänliga för att klara sig bra i Ryssland.

– En risk är alltså att Malyarenko gör så att när Shelton Petroleum har köpt Tomsk Refining till ett bra pris, så kan han infiltrera och sabotera så att det inte fungerar.

– Så det kan vara livsfarligt att driva företag i Ryssland om man inte är riktigt insatt i saker och ting.

– Jag har själv exporterat däck till Ryssland till alltifrån Nizhnij Novgorod till Kaliningrad.

– Och det är naturligtvis maffiastrukturer som äger de företag jag exporterar till.

– En långtradarchaufför från Litauen skulle frakta däck till Nizhnij Novgorod då det snöade mycket.

– När han kom fram fick han ingen hjälp att lasta av, utan fick göra det helt själv.

– Han var jätterädd att de skulle ta alla däck och hans långtradare ifrån honom.

– Mina kontakter har jag etablerat i Litauen, som sedan levererar däcken vidare in i Ryssland.

– I exempelvis Kaunas fanns en plats dit det exporterades mycket däck från Tyskland till Ryssland.

– Men sedan blev det stopp på det.

– Ryssarna ville inte fortsätta importera däcken, för myndigheterna satte upp restriktioner för import av bilar, bilkomponenter och liknande.

– Så därefter gick det inte att sälja däck dit längre.

– De tog hjälp av lagliga medel för att stoppa importen.

– Det är strukturer som ligger bakom, starka strukturer.

– Ett exempel på en lokal makthavare var en som hette Lebed i norra Ryssland.

– Men han sköts ner från helikopter.

– Det var en stark figur i Murmansk-området där kring Nordkalotten.

– Han var väl hot mot någon om att bli framtida president.

– Det är bara att se hur de har gjort med folk i oljebranschen som nu sitter i fängelse flera stycken.

– Men via Litauen gick det till en början väldigt bra att bygga upp min verksamhet med däckexport.

– Vi körde ut däcken i Ryssland via långtradare från Kaunas.

– Och de första vi sålde till var ryska säkerhetstjänsten.

– De finns överallt.

– Sedan blev det sämre tider och då gick det inte lika bra.

– Men Ryssland håller på att närma sig västvärlden nu och normaliseras.

Annons