Annons

Annons

Rutger Arnhults bolag emitterar obligationer om halv miljard

”Emissionerna i januari om 500 mkr visar på ett tydligt fortsatt stöd från investerarna”, uppger Mia Arnhult vd för M2 Asset Management.

Rutger Arnhults bolag M2 Asset Management AB, som nyligen meddelande att man avser att slå ihop med fastighetsprofilens andra bolag Arnia Holding,  meddelar i dag att man i två transaktioner har emitterat icke-säkerställda obligationer om 500 miljoner kronor.

Emissionen görs inom ramen för bolagets befintliga obligationslån med slutligt förfall den 19 december 2022, med ett rambelopp om 2 000 miljoner kronor och en rörlig ränta om Stibor tre månader plus 325 räntepunkter. 

Emissionerna har gjorts till en marginal om cirka 320-325 räntepunkter fram till slutligt förfall. 

Annons

Annons

Efter emissionerna kommer totalt utestående belopp uppgå till 1 500 miljoner kronor. 

M2 avser att ansöka om notering av obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista.

M2 meddelar samtidigt i dag att konsolideringen har genomförts framgångsrikt med tillträde per 31 december 2019.

– Efter genomförandet av M2:s förvärv av Arnia kan koncernen uppvisa en väsentligt starkare soliditet. Dessutom kommer förvärvet att ge en förbättrad effektivitet och en ökad visibilitet. I samband med vårt offentliggörande av konsolideringen i slutet av förra året lyckades vi framgångsrikt emittera 1 000 mkr. De ytterligare emissionerna i januari om 500 mkr visar på ett tydligt fortsatt stöd från investerarna, säger Mia Arnhult, VD, i en kommentar.

Nordea har agerat Bookrunner i samband med obligationsemissionen. Walthon Advokater har varit legal rådgivare.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons