Finans

Rusning efter lån hos Almi

Under en tioveckorsperiod efter att Almis Brygglån lanserades ansökte närmare 3 000 företag. Inklusive Almis vanliga lån ansökte 5 000 företag om lån vilket är mer än det totala antalet ansökningar under ett helt år.

Publicerad 2020-06-26

Den 20 mars meddelade regeringen att Almis lånefond förstärks med 3 miljarder kronor. En vecka senare lanserade Almi Brygglånet. Ytterligare en åtgärd kom den 20 maj då Almi Invest tillfördes 400 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Under perioden mars-maj inkom närmare 5 000 ansökningar om lån vilket är mer än det totala antalet ansökningar under 2019. Under samma period inkom över 4 000 ansökningar om anstånd med amortering av befintliga lån, vilket innebär att en tredjedel av Almis kunder har ansökt om amorteringsanstånd.

Det är huvudsakligen mindre företag som sökt Brygglånet. Åtta av tio företag har färre än tio anställda. De vanligaste branscherna för Brygglånet är handel, hotell och restaurang, samt tillverkning.

 

Platsannonser