Finans

Rudberg tar över klubban i AMF

Marie Rudberg är vald till ordförande i AMF efter Pär Nuders avhopp.

Uppdaterad 2019-04-05
Publicerad 2019-04-05

Vid AMFs årsstämma den 4 april återvaldes styrelsens ledamöter till styrelsen. Pär Nuder, har sedan tidigare lämnat sin post som styrelseordförande och nu utsågs ledamoten Marie Rudberg till styrelsens ordförande. 

AMFs styrelse består därmed av följande personer, Marie Rudberg, styrelsens ordförande, Renée Andersson, LO, Ulf Grunander (oberoende), Per Ljungberg (oberoende), Berit Müllerström, LO, Ola Pettersson, LO, Caroline af Ugglas, Svenskt Näringsliv och Tomas With, IF Metall.

Marie Rudberg är administrativ direktör på Svenskt näringsliv och ansvarig för området Verksamhetsstöd och utveckling som tillhandahåller intern infrastruktur och service inom Svenskt Näringsliv. Hon processleder även samverkan med Svenskt Näringslivs medlemsorganisationer, inom samma verksamhetsområde.

I enlighet med bolagsordningen för AMF utsågs Marie Rudberg och Berit Müllerström av Svenskt Näringsliv respektive LO till ledamöter att särskilt bevaka försäkringstagarnas och de försäkrades intressen.

AMF är en av Swedbanks största ägare och äger 4,4 procent i banken samt sitter med i valberedningen.

Platsannonser