Kristina Lindahl von Sydow
PR

Rud Pedersen växer i Norden

"I Sverige har det varit en utmaning att både konsolidera företaget som vuxit kraftigt de senaste åren och samtidigt fortsätta växa långsiktigt". Det säger Kristina Lindahl Von Sydow, Deputy Managing Partner, på PA-byrån Rud Pedersen, till Realtid. 

Uppdaterad 2018-02-07
Publicerad 2018-02-07

Kristina Lindahl Von Sydow, Deputy Managing Partner, på Rud Pedersen kommenterar:

Vad har hänt hos er under det gångna året?

– 2017 växte Rud Pedersen Sverige med 25 procent, vi startade RP People – ett rekryteringsföretag nischat inom Public Affairs-rekrytering och vi förvärvade PR-byrån Welcom och stärkte därigenom vår närvaro i Göteborg. Vi öppnade också kontor i Bryssel och samtliga våra nordiska kontor växte. Dessutom flyttade vi till nya lokaler på Klarabergsgatan i början av året, vilket innebär att vi nu har moderna och centralt belägna lokaler i Stockholm.

Vilka har de största utmaningarna varit (och hur har ni lyckats bemästra dessa)?

– I Sverige har det varit en utmaning att både konsolidera företaget som vuxit kraftigt de senaste åren och samtidigt fortsätta växa långsiktigt. Vi har fokuserat på att kontinuerligt utveckla vårt erbjudande inom Public Affairs så att vi även framöver kan vara med och driva evolutionen av Public Affairs - mot Public Affairs 3.0.

Har ni sett nya kundmönster under 2017?

– Ja, vi noterar att fler och fler företag ser ett behov av rådgivning inom Public Affairs, eftersom det blir allt mer affärskritiskt för kunderna att ha en tydlig plan för hur de agerar i samhället och samhällsdebatten.

Vilka är de största trenderna inom er bransch just nu?

– Digitaliseringen och dess effekter på samhället i stort och på offentlig sektor, både vad gäller politiskt beslutsfattande och förvaltningen är en stor trend. En annan är bristen på policyutveckling hos de politiska beslutsfattarna, vilket leder till en ökad efterfrågan på konstruktiva krafter i samhällsdebatten och de möjligheter det öppnar för den som har någon genomtänkt, konstruktivt och genomförbart att erbjuda såväl den politiska debatten som den bredare samhällsdiskussionen.

Vad händer hos er under 2018? 

– Det stundande valet och det svårförutsägbara politiska läget i Sverige skapar ett stort intresse för våra tjänster. Rud Pedersen-gruppen siktar på en fortsatt stark tillväxt och att utveckla vårt nordiska erbjudande. Vår ambition är att ha ett marknadsledande erbjudande inom Public Affairs.

Platsannonser

Premium för 199 kr i sommar
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in