Finans Nyhet

Roschiers HQ-jackpott

Publicerad

HQ har lagt 20 miljoner kronor på advokater och andra experter.

Realtid.se

HQ:s egen utredning av händelserna i den forna bankkoncernen har kostat stora pengar. Enligt dagens delårsrapport summeras notan till totalt 20 miljoner kronor.

Merparterna av kostnaderna belastar första kvartalet då 11 miljoner kronor betalades ut. Under april tillkom ytterligare 3 miljoner kronor.

Huvudansvarig för utredningen är advokatbyrån Roschier och advokaterna Claes Lundblad och Henrik Fieber. HQ har även plockat in värderings- och derivatexperter som bistått i utredningen.

Annons

”De händelser och förhållanden som styrelsen fått i uppdrag att utreda är komplexa och omfattar områden som derivatmarknadens funktionssätt, värdering och redovisning av derivatinstrument, risk- och verksamhetskontroll, kapitaltäckning, corporate governance, styrelse- och revisorsansvar med mera”, skriver HQ i rapporten.

HQ-grundaren Mats Qviberg har kritiserat styrelsen för att den spenderat pengar i för hög takt efter bankhaveriet förra hösten.

”Nedlagda kostnader får därför betraktas som en nödvändig förutsättning för skadestånd och återvinning och i den meningen en investering för att möjliggöra ett framtida värdeinflöde till bolaget”, skriver HQ.

Annons

Som Realtid.se tidigare har rapporterat har KPMG krävt att Roschier avbryter uppdraget för HQ på grund av en infekterad jävskonflikt. Hittills har Roschier motsatt sig detta vilket har lett till att tre advokater anmälts till Advokatsamfundets disciplinnämnd.

Nästa vecka håller HQ årsstämma.

Annons