Finans

Roschier biträdde danska staten i SAS rekapitaliseringsplan

SAS har meddelat att dess rekapitaliseringsplan har genomförts framgångsrikt.

Publicerad 2020-10-27

Rekapitaliseringen höjer de totala intäkterna motsvarande cirka 12 miljarder kronor före emissionskostnader, konverterar 2,25 miljarder kronor i skuld till eget kapital och återställer SAS eget kapital med ett belopp motsvarande 14,25 miljarder kronor.

Roschier representerade den danska staten i samband med rekapitaliseringen. Rekapitaliseringsplanen består av en nyemission av aktier till befintliga aktieägare, en riktad emission av aktier till större aktieägare, de danska och svenska staterna, två riktade emissioner av hybridnoter, varav en riktar sig till danska och svenska stater och den ena riktas till den danska staten, liksom omvandling av befintliga hybridnoter till aktier och omvandling av befintliga obligationer till nya hybridnoter eller aktier. Det framgår av ett pressmeddelande.

Europeiska kommissionen har tidigare förklarat att de större aktieägarnas deltagande i rekapitaliseringsplanen är förenligt med tillämpliga EU-regler för statligt stöd och godkänt deltagandet på vissa villkor.

De nyemitterade aktierna enligt rekapitaliseringsplanen förväntas börja handlas på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Köpenhamn och Oslo Børs den 3 november, med leverans av de nya aktierna / omvandling av BTA till nya aktier den 5 november.

Roschiers huvudsakliga rådgivningsteam bestod av Pontus Enquist, Erik Persson, Johan Häger och Erik Hellström.

Platsannonser