Fonder

Robur lanserar tillväxtmarknadsfond med klimatfokus

Swedbank Robur lanserar en tillväxtmarknadsfond med klimatfokus, Swedbank Robur Access Edge Emerging Markets. 

Publicerad 2019-11-22

Swedbank Robur fortsätter att utveckla sitt hållbarhetsarbete och kommer efter samarbete med Folksamgruppen att lansera flera nya fonder med klimatfokus. Först ut är en tillväxtmarknadsfond, Access Edge Emerging Markets, som lanseras den 13 november. Förvaltare av fonden är Johan Andreasson och Linnea Zanetti.

Av pressmeddelandet framgår det att Swedbank Roburs utveckling av Access Edge-fonderna har gjorts i nära samarbete med institutioner som "ställer mycket höga krav på hållbarhet inom sin kapitalförvaltning", och har redan från dag ett över en miljard kronor under förvaltning.  

– Vi ser att det finns en stark trend hos våra kunder att prioritera klimatfrågan även i sitt fondsparande, säger Jens Grebäck, chef för Client Solutions på Swedbank Robur.

Robur ser en ökande kundefterfrågan av väldiversifierade exponeringar, rensat från bolag som utvinner olja, kol eller gas mot de globala aktiemarknaderna. En av ambitionerna med Access Edge-fonderna är enligt Robur att stötta en positiv utveckling och bidra till omställningen till ett mer hållbart samhälle, genom att jämföra och premiera bolag som på olika sätt bidrar till att lösa klimatkrisen. 

Swedbank Robur Access Edge Emerging Markets är klimatsmart och kommer därför inte att investera i bolag som utvinner kol, olja eller gas, eller har mer än 5 procent omsättning från framställning av el från dessa fossila bränslen, samtidigt som förvaltarna premierar bolag med låga utsläpp av växthusgaser och bolag med fokus på hållbarhetsfrågor. 

Med klimatsmart menar Swedbank Robur även att cirka tio procent av innehaven kommer att investeras i bolag som genom sin verksamhet på olika sätt bidrar till omställningen till exempelvis förnybar energi, energieffektivitet och miljöteknik, så kallade Impact bolag.

Inom kort lanserar Swedbank Robur också ytterligare Access Edge fonder med exponeringar mot flera regioner.

Fakta om Swedbank Robur Access Edge Emerging Markets

Startdatum 13 november

Årlig förvaltningsavgift 0,50 procent

Målsättningen med förvaltningen är att erbjuda en marknadsexponering med en hög hållbarhetsnivå och tydlig klimatinriktning.

Swedbank Robur Access Edge Emerging Markets kommer att förvaltas av Johan Andreasson och Linnea Zanetti i nära samarbete med Swedbank Roburs team för hållbarhetsanalys.

Platsannonser