Finans Nyhet

Robotrådgivare erbjuder ansvarsfulla portföljer

Taggar i artikeln

Robotrådgivare Robotrådgivning
Robotrådgivaren Betterwealths ledning och medgrundare. Från vänster Henrik Jönsson, Andreas Pålsson och David Jönsson.
Publicerad

Den två år gamla Malmöbaserade robotrådgivaren och digitala portföljförvaltningstjänsten Betterwealth satsar på ESG-fonder i sitt utbud av sparprodukter.

Bolaget grundades 2016 i Malmö med målet att erbjuda en digital investeringstjänst baserat på automatiserad investeringsteknologi. Malmöföretaget lanserade sin tjänst tidigare under 2018 och kan nu erbjuda sina kunder portföljer som innehåller en större andel hållbara investeringar.

Hållbara investeringar, eller ESG-investeringar (Environmental, Social and Governance), är ett samlingsnamn på investeringar som är tänkta att leverera bra avkastning samtidigt som de tar hänsyn till hållbarhetsprofilen i investeringarna.

Hållbara investeringar väger in faktorer som klimatpåverkan, mänskliga rättigheter och bolagsstyrning istället för att som tidigare enbart fokusera på vinstdrivande tillväxtfaktorer.

Annons

– Betterwealth är den första digitala investeringstjänsten i Sverige som erbjuder portföljer med fokus på hållbarhet. Genom att byta ut delar av portföljerna till ansvarsfulla fonder istället för vanliga fonder kan vi erbjuda portföljer med mindre exponering till icke hållbara och kontroversiella industrier, säger David Jönsson, medgrundare och produktansvarig hos bolaget

Idén att investera hållbart uppstod redan på 1960-talet och numera anses det som en självklarhet bland många investerare. Dagens 25 miljarder dollar i ESG-investeringar förväntas öka till 400 miljarder dollar det kommande decenniet, enligt den globala kapitalförvaltaren Blackrock. 

Tillgänglighet av data gör att det numera går att kvantifiera ESG-faktorer mer effektivt. Investerare kan därigenom lättare sätta upp mätbara hållbarhetsmål med sina investeringar.

Annons

– Vårt investeringsteam analyserar alla nylanserade lågprisfonder. Eftersom ESG-alternativ som uppfyller både krav på kvalitet och pris nu finns tillgängliga kan vi erbjuda dessa till våra kunder, säger medgrundaren Henrik Jönsson, investeringsansvarig hos Betterwealth, och fortsätter:

– Det innebär att kunden kan ta större ansvar med sina investeringar utan att gå miste om avkastning eller positiva portföljegenskaper som optimal riskspridning.

Även om ESG-investering är ett tämligen nytt begrepp inom investeringsvärlden har intresset visat sig vara stort, i synnerhet bland yngre sparare. Exempelvis visar studier att 90 procent av den så kallade millenniegenerationen (personer födda mellan åren 1982–1994) är intresserade av hållbara investeringar.

Annons

Genom att erbjuda ansvarsfulla portföljer hoppas robotrådgivaren kunna svara upp mot en ökad efterfrågan, samtidigt som de kan bidra till en hållbarare framtid.

– I och med lanseringen av våra ansvarsfulla portföljer vill vi göra det enkelt för både nya och gamla kunder att investera mer hållbart. Dessutom hoppas vi kunna uppmärksamma människor på att det finns hållbara investeringsalternativ, säger Andreas Pålsson, medgrundare och teknologiansvarig hos den digitala portföljförvaltaren.

Fyra personer har grundat bolaget. Det är David Jönsson, som tidigare varit fondförvaltare för private banking-kunder hos Danske Capital. Henrik Jönsson är tidigare risk- och kvantanalytiker hos Blackrock i London, och så Andreas Pålsson, som är serieentreprenör och tidigare utvecklare hos Axis Communication.

Vid sidan av dessa tre personer finns en fjärde medgrundare med i bilden. Det är Martin Tegnér, forskare vid Oxford i maskininlärning.

Annons