Finans Nyhet

Robotarna tar över – men få tror på massarbetslöshet

Publicerad

Få svenskar tror att AI-system snor många jobb i framtiden. Nästan hälften uppger att deras sysslor troligen inte påverkas alls. Detta trots att många experter gör motsatt bedömning "Medvetenheten om utvecklingen inom robotisering och artificiell intelligens är i allmänhet relativt låg", säger Tietos innovationschef Ishtar Touailat.

En ny undersökning som Youguv genomfört på uppdrag av Tieto visar att över sju av tio svenskar tror att AI och robotsystem i någon grad gör det svårare att få jobb i framtiden. Men bara 4 procent är övertygande om att deras nuvarande arbete ersätts av ett AI. Och 44 procent tror inte att deras arbetsuppgifter påverkas alls.

– Medvetenheten om utvecklingen inom robotisering och artificiell intelligens är i allmänhet relativt låg. Ganska få känner till att vi rent tekniskt ligger i framkant och att många branscher står på tröskeln till ett brett införande av AI inom olika områden. Samtidigt går det att uttyda att just de branscher som varit tidigt ute med olika former av automatisering också är de som väntas genomgå den största förändringen med hjälp av AI, säger Ishtar Touailat, innovationschef på Tieto.

Däremot tror 63 procent, föga förvånande, att tillverkningsindustrin AI-robotiseras i hög utsträckning. Även tjänster inom kundsupport, post- och leverans, bokföring och banksektorn väntas genomgå liknande utveckling, visar undersökningen.

Annons

Men bara en av sju, eller 15 procent, räknar med att arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvårdsområdet robotiseras och tas över av AI-system. Denna uppfattning strider mot de bedömningar som många experter gör. De ser hälso- och sjukvårdssektorn som ett av deområden där utvecklingen kommer att gå allra snabbast, med stor inverkan på vårdkvalitet och kostnadseffektivitet.

– AI inom sjukvården är redan här och just nu pågår en rad skarpa projekt där teknologin kommer att spela en avgörande roll för att analysera hälsodata för att exempelvis kunna sätta in preventiva åtgärder på både individ- och samhällsnivå. Det här är bara början på en utveckling som kommer att bli allt tydligare även för medborgarna, säger Ishtar Touailat.

Nyligen stod det till exempel klart att Tieto inleder ett samarbete med Esbo kommun i Finland. Tillsammans lanserar de ett pilotförsök kring "big data" och AI.

Annons

Stora mängder data från exempelvis socialtjänst och barnomsorgen ska kombineras för att skapa bättre tjänster för medborgarna. Målet är bland annat att kunna förutse behovet av riktade insatser och motverka social utslagning och utanförskap bland befolkningen.

Över 1.000 svenskar har tillfrågats i enkötundersökningen.

Annons